Články

Nejrychlejší a nejkompaktnější enkodér s PROFINET na světě

Trend digitalizace a s ní související automatizace přinášejí neustále do procesu výroby nové možnosti. To se dotklo i nasazení komunikačního protokolu PROFINET-IRT pro automatizační prvky – enkodéry (rotační snímače rychlosti a polohy).…

autor: Petr Nečas doba čtení: 2 minuty

Hledáte enkodér pro bezpečný chod vašeho zařízení?

K plnění úkolů související s bezpečností a spolehlivým chodem vašich zařízení nemusíte vždy použit drahý a certifikovaný SIL enkodér. Vhodnou a ekonomicky příznivou variantou pro vás mohou být redundantní enkodéry Wachendorff.…

autor: Petr Nečas doba čtení: 1 minuta

Jak vybrat průtokoměr?

Tento článek se zaměřuje na důležité prvky, které jsou součástí výběru průtokoměru, s ohledem na rozdíl mezi měřením objemovým a hmotnostním.…

autor: Jan Veleba doba čtení: 5 minut

Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

Při specifikaci spínacích bodů vertikálního plovákového limitního spínače vedou nedorozumění vždy k nevhodným konstrukcím produktu. V tomto článku je vysvětleno, jak správně určit jeho spínací bod.…

autor: Petr Nečas doba čtení: 2 minuty

Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení.…

autor: Petr Nečas doba čtení: 2 minuty

Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách

Přední světový výrobce plovákových měřidel výšky hladiny KSR Kuebler Niveau-Messtechnik AG dodává také hladinoměrnou techniku certifikovanou k použití v jaderných elektrárnách.…

autor: Petr Nečas doba čtení: 4 minuty

Suchá teplotní pícka vs. kalibrační lázeň – jak zvolit správnou variantu

V oboru teploty jsou pro kalibraci měřidel typicky používány suché teplotní pícky a kalibrační lázně, tedy přístroje, které jsou zdrojem stabilní teploty a lze do nich umístit senzor teploty. Jeho výstupní signál je pak porovnán s výstupem kalibrované reference. Jaké jsou mezi píckou a lázní rozdíly a co zejména je potřeba vzít v úvahu při výběru…

autor: Daniel Beránek doba čtení: 5 minut

Měření a regulace hmotnostního průtoku plynu a kapalin pomocí průtokoměrů na tepelném principu

Vztah hmotnostního průtoku a objemového průtoku je popsán Boyleovým zákonem, který jej definuje rovnicí P1 × V1 = P2 × V2. Z rovnice vyplývá, že při změně tlaku dochází ke změně objemu, ovšem skutečné množství média zůstává stejné…

autor: Martin Niederle doba čtení: 3 minuty

Závěr s vnitřním přetlakem – princip a využití

Prostředí s nebezpečím výbuchu klade vysoké nároky na bezpečnost přístrojů a výrobních prostor. Naštěstí existuje řada metod na ochranu přístrojů v prostředí s nebezpečím výbuchu, které spočívají v omezení, popřípadě prevenci výbuchu…

autor: Jaromír Uher doba čtení: 5 minut

Dávkování kapalného oxidu uhličitého při extruzi polystyrenové pěny

Extruze (vytlačovaní) je efektivní technika při výrobě plastových výlisků konstantních tvarů. Podstata této techniky je prostá: zahřát požadovaný materiál na určitou teplotu a protlačit ho do formy. Výrobce Bronkhorst nabízí moderní řešení dávkování CO2, které předchází kolísání tlaku a zaručuje stabilní proces extruze.…

autor: Martin Niederle doba čtení: 2 minuty

Dávkování plynu do bioreaktorů pomocí hmotnostních průtokoměrů Bronkhorst

Bioreaktory představují „umělou líheň“ bakteri. Jde o zařízení, kde je třeba regulovat teplotu, dávkování plynů a kapalin a sledovat hodnotu pH. Základem pro vedení kultivace bakterií v bioreaktoru je vysoce přesné dávkování plynů, jako jsou kyslík a oxid uhličitý.…

autor: Martin Niederle doba čtení: 1 minuta

Tepelné snímače a regulátory hmotnostního průtoku plynu Bronkhorst EL-FLOW Prestige

Tepelné hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku plynů řady El-Flow® Prestige od firmy Bronkhorst jsou nejvšestrannější přístroje svého druhu na světě…

autor: Martin Niederle doba čtení: 4 minuty

Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

Elektronické regulátory a snímače tlaku Bronkhorst nabízí sestavy, kde je každý elektronický snímač tlaku nebo regulátor vyroben podle specifikací zákazníka a podle podmínek použití; provedení může být laboratorní nebo do průmyslového prostředí, do podmínek se zvýšenou prašností, vlhkostí nebo s nebezpečím výbuchu…

autor: Martin Niederle doba čtení: 4 minuty

Měření nejmenších průtoků Coriolisovou metodou

Průtokoměry měřící na Coriolisově principu přímo měří hmotnostní průtok protékaného média. Jsou tedy nezávislé na tlaku a vlastnostech měřeného média a lze je použít k měření libovolných plynů nebo kapalin…

autor: Martin Niederle doba čtení: 1 minuta

Bronkhorst ES-FLOW – ultrazvukový průtokoměr a regulátor malých průtoků kapalin

Bronkhorst, přední evropský výrobce hmotnostních průtokoměrů a regulátorů průtoku, uvádí na trh novou řadu ultrazvukových průtokoměrů pro měření a regulaci malých průtoků kapalin – nejmenších na trhu z těch, které využívají ultrazvukový princip měření…

autor: Martin Niederle doba čtení: 2 minuty

Tribotechnika

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Prístroje VAISALA na meranie vlhkosti v oleji Vaisala 2013/3

Control Engineering

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Výběr přístroje pro měření výšky hladiny KSR Kuebler 2014/09
Článek Ochrana průmyslových řídicích systémů MTL 2014/09

MM Průmyslové spektrum

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Výrobce vakuové techniky Nor-Cal Products, Inc v Evropě Nor-Cal

CHEMagazín

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Bronkorst ES-FLOW – Ultrazvukový průtokoměr nebo regulátor malých průtoků kapalin Bronkorst 2017/05
Článek CORI-FILL – Plnící a dávkovací systém Bronkorst CORI-FILL 2016/02
Článek Elektronické převodníky a regulátory tlaku Bronkhorst Bronkorst 2013/03
Článek CORI-FILL – kompaktní dávkovací systém kapalin Bronkorst CORI-FILL 2013/02
Článek Vylepšení systémů chladicích sušiček měřením rosného bodu Vaisala 2012/3

Automa

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Článek Bronkhorst ES-FLOW – ultrazvukový průtokoměr a regulátor malých průtoků kapalin Bronkhorst ES-FLOW 01/2019
Článek Průtokoměry Bronkhorst pro měření nejmenších průtoků Coriolisovou metodou Průtokoměry Bronkhorst 12/2017
Článek Měření výšky hladiny kapalin v jaderných elektrárnách KSR Kuebler - model ALM 06/2017
Článek Dávkování kapalného oxidu uhličitého při extruzi polystyrenové pěny Dávkování kapalného oxidu uhličitého 04/2017
Článek Dávkování plynu do bioreaktorů Dávkování plynu 01/2017

Fluke Calibration

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Přednáška Analýza nejistoty tlaku definovaného pístovými tlakoměry PG7102 a PG7601 PG7201 a PG7601
Prezentace Kalibrační systém PG7000 firmy Fluke Calibration PG7000
Technická informace Režim měření diferenčního tlaku při vysokém statickém tlaku pomocí pístových tlakoměrů řady PG7000 PG7000
Článek Metrologie Rezonanční snímače tlaku firmy Paroscientific, Inc a jejich využití v kalibrátorech firmy DH Instruments PPC4
Přednáška Princíp činnosti rezonančných snímačov tlaku PPC4

D-Ex Instruments

doba čtení: 1 minuta

Typ dokumentu Název dokumentu Téma Ročník
Sborník přednášek MYSLIVNA 2018-sborník přednášek Jiskrová a funkční bezpečnost
Sborník přednášek MYSLIVNA 2016-sborník přednášek Jiskrová bezpečnost
Sborník přednášek MYSLIVNA 2014-sborník přednášek Jiskrová bezpečnost
Sborník přednášek MYSLIVNA 2012-sborník přednášek Jiskrová bezpečnost
Sborník přednášek MYSLIVNA 2010-sborník přednášek Jiskrová bezpečnost