Systém pro zpětnou vazbu polohy

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Strojírenský průmysl

  Strojírenský průmysl se zabývá výrobou a prodejem strojů a zařízení. Tyto stroje najdou uplatnění v téměř všech oborech lidské činnosti. od automobilové průmyslu přes energetiku až po potravinářství či zemědělství. Strojírenský průmysl zahrnuje kroky jako design, vývoj, výrobu i samozřejmě následný prodej strojů a zařízení.

  Systém pro zpětnou vazbu polohy

  Systém pro zpětnou vazbu polohy

  Systém pro zpětnou vazbu polohy (anglicky "position feedback system") je soubor technologií a zařízení, které slouží k měření a kontrole polohy objektu nebo mechanického zařízení. Tento systém je klíčovým nástrojem pro automatizaci pracovních procesů v různých průmyslových odvětvích. Systém pro zpětnou vazbu polohy se skládá z řídící jednotky, senzorů polohy, kterými mohou být např. enkodéry, a akčních členů.

  Pokud potřebujete zajistit lineární rovnoběžný pohyb u strojů jako jsou buchary, lisy, portálové jeřáby a další, řešením mohou být lankové enkodéry. Díky podávané zpětné vazbě zajistí přesný pohyb všech součástí stroje najednou. Jedná se o vysoce flexibilní systém s rychlou instalací a vysokou přesností až 125 pulzů/mm. Životnost 1 milion cyklů a stupeň krytí IP67 zajištuje robustnost a takřka bezúdržbový chod s dlouhým servisním cyklem.

  Detail aplikace

  Nerezové a mosazné díly pro chladící okruh průmyslových vývěv

  Vývěva

  Potřebujete například díly pro rychlou a spolehlivou montáž chladícího okruhu svého špičkového zařízení? V tom případě se bude hodit naše kvalitní kompresní šroubení Let-Lok, závitové šroubení Pipe Line a nejrůznější kulové kohouty a jehlové ventily. Vše je od ověřeného výrobce UCT Ham-Let. Stejně jako jednomu z našich zákazníků, který zmíněné díly používá na rozvod vody pro chlazení svých průmyslových vývěv (vakuových pump), se vám určitě budou hodit nejrůznější nerezové a mosazné spojky, T-kusy a kolena. Důležitou součástí podobných aplikací jsou samozřejmě také jehlové ventily pro regulaci průtoku, kulové kohouty pro uzavírání okruhu a zpětné ventily pro zamezení zpětného toku média.

  Detail aplikace

  Další odvětví