Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Měřicí technika

  Měření a regulace tlaku, měření výšky hladiny, snímače polohy, otáček a úhlů, měření a regulace průtoku, objemové průtokoměry, měření vlhkosti, měření teploty, rosný bod, měření a detekce plynů, meteorologické aplikace, měření slunečního záření.

  Měření a regulace tlaku

  Měření a regulace tlaku

  Deformační manometry, měření atmosférického tlaku, měření/regulace tlaku plynů/kapalin, měření/regulace vakua, měření diferenčního tlaku, digitální referenční tlakoměry

  Měření výšky hladiny

  Měření výšky hladiny

  Měřidla a zařízení pro průmyslové kontinuální a limitní měření výšky hladiny (mezihladiny) kapalných a sypkých látek od firem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pro kapalná média jsou v nabídce zejména měřidla s plovákovým principem měření (obtokové magnetické stavoznaky, limitní snímače a spínače, závěsné spínače) a pro sypká média bezkontaktní měřidla s principem mikrovlnné závory. Uplatnění tato zařízení nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Většina z nich je vyráběna zakázkově a lze je tak uzpůsobit na míru Vašich potřeb.

  Měření polohy, otáček, délek a úhlů natočení

  Měření polohy, otáček, délek a úhlů natočení

  Zařízení pro měření polohy, otáček, délek a úhlů natočení od firem Wachendorff Automation GmbH & Co. KG a KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnují inkrementální (přírůstkové) a absolutní enkodéry a magnetické spínače. Enkodéry převádějí otáčivý pohyb na elektrický signál.

  Měření a regulace průtoku

  Měření a regulace průtoku

  Průtokoměry a regulátory průtoku pro plyny a kapaliny, coriolisovy průtokoměry, odpařovací systémy...

  Měřicí systémy

  Měřicí systémy

  Potřebujete-li monitorovat prostředí uvnitř budov nebo na stavbách? Potřebujete notifikaci a report se záznamem hodnot od teploty, a vlhkosti po CO2 v řízených prostředích, Vaisala má ten správný měřicí systém pro širokou škálu aplikací. Záznamníky, dataloggery, systémy pro kontinuální monitorování, záznam a hlášení vlhkosti, teploty, CO2 a dalších veličin. Cloudová řešení pro GxP nebo neregulované aplikace. Veškerá komunikace je bezdrátová s velkým dosahem a zabezpečením založená na techonologii LoRa. Jade Smart Cloud bezdrátové měření vlhkosti a teploty přizpůsobitelné a škálovatelné konfigurace pro měnící se aplikace rychlou a snadnou instalaci snadný přístup přes webový prohlížeč nebo mobilní zařízení a bezpečné ukládání dat na cloudovém serveru viewLinc Neomezené parametry a data bez mezer pro zajištění shody Snadno použitelné protokoly IQOQ, dokumentace GxP Úplný soubor možností služeb, včetně: instalace, validace a globální kalibrace. Validovaná data, která lze sdílet s externími řídicími a automatizačními systémy.

  Měření teploty

  Měření teploty

  Měření teploty pomocí Infračervené termografie (termokamer). Bezkontaktní měření a analýza infračervené energie vyzařované tělesem. Termokamerou je možné zobrazit teplotní pole měřeného objektu na jeho povrchu, údaje zaznamenávat a analyzovat.

  Měření vlhkosti

  Měření vlhkosti

  Měření vlhkosti Měření vlhkosti v plynech, měření vlhkosti v oleji, vlhkost sypkých látek, ventilace a klimatizace, přenosné přístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti,

  Měření rosného bodu

  Měření rosného bodu

  Převodníky rosného bodu pro průmyslové aplikace, pro měření ve velmi vysokých teplotách, pro aplikace OEM, pro měření rosného bodu a teploty, pro chladící sušičky, monitorování tlakového rosného, převodník velmi nízkého rosného bodu pro aplikace OEM, ruční přístroj pro namátková měření rosného bodu, převodník pro plyn SF6

  Měření a detekce plynů

  Měření a detekce plynů

  Měření a detekce plynů, jednokanálový detektor plynu, detektor toxických a hořlavých plyny v potenciálně výbušném a vysoce náročném prostředí

  Monitoring transformátorových olejů

  Monitoring transformátorových olejů

  Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorů pomocí nepřetržité analýzy plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji

  Průmyslové meteoaplikace

  Průmyslové meteoaplikace

  Průmyslové meteoaplikace, mechanické anemometry, ultrazvukové anemometry, stanice pro měření údajů o počasí

  Měření slunečního záření

  Měření slunečního záření

  Měření slunečního záření, pyranometry, pyrheliometr, spektroradiometry, malé senzory, senzor slunečního svitu, sledovací systémy, PV instalační testovací sady, indikátory křivky proud-napětí


  Novinky