Měřicí technika

Měření a regulace tlaku, měření výšky hladiny, snímače polohy, otáček a úhlů, měření a regulace průtoku, objemové průtokoměry, měření vlhkosti, měření teploty, rosný bod, měření a detekce plynů, meteorologické aplikace, měření slunečního záření.

Měření a regulace tlaku

Měření a regulace tlaku

Deformační manometry, měření atmosférického tlaku, měření/regulace tlaku plynů/kapalin, měření/regulace vakua, měření diferenčního tlaku, digitální referenční tlakoměry

Měření výšky hladiny

Měření výšky hladiny

Obtokové magnetické stavoznaky, přímé skleněné stavoznaky, plovákové limitní spínače a kontinuální snímače, závěsné spínače, magnetické spínače, signalizátory průtoku, elektrody a relé od světového lídra ve výrobě širokého spektra zařízení pro měření výšky hladiny společnosti KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG.

Měření polohy, otáček a úhlů

Měření polohy, otáček a úhlů

Měření polohy, otáček a úhlů Inkrementální snímače Absolutní snímače

Měření a regulace průtoku

Měření a regulace průtoku

Průtokoměry a regulátory průtoku pro plyny a kapaliny, coriolisovy průtokoměry, odpařovací systémy...

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti Měření vlhkosti v plynech, měření vlhkosti v oleji, vlhkost sypkých látek, ventilace a klimatizace, přenosné přístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti,

Měření rosného bodu

Měření rosného bodu

Převodníky rosného bodu pro průmyslové aplikace, pro měření ve velmi vysokých teplotách, pro aplikace OEM, pro měření rosného bodu a teploty, pro chladící sušičky, monitorování tlakového rosného, převodník velmi nízkého rosného bodu pro aplikace OEM, ruční přístroj pro namátková měření rosného bodu, převodník pro plyn SF6

Měření a detekce plynů

Měření a detekce plynů

Měření a detekce plynů, jednokanálový detektor plynu, detektor toxických a hořlavých plyny v potenciálně výbušném a vysoce náročném prostředí

Monitoring transformátorových olejů

Monitoring transformátorových olejů

Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorů pomocí nepřetržité analýzy plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji

Průmyslové meteoaplikace

Průmyslové meteoaplikace

Průmyslové meteoaplikace, mechanické anemometry, ultrazvukové anemometry, stanice pro měření údajů o počasí

Měření slunečního záření

Měření slunečního záření

Měření slunečního záření, pyranometry, pyrheliometr, spektroradiometry, malé senzory, senzor slunečního svitu, sledovací systémy, PV instalační testovací sady, indikátory křivky proud-napětí