Měřicí technika

Měření a regulace tlaku, měření výšky hladiny, snímače polohy, otáček a úhlů, měření a regulace průtoku, objemové průtokoměry, měření vlhkosti, měření teploty, rosný bod, měření a detekce plynů, meteorologické aplikace, měření slunečního záření.

Měření a regulace tlaku

Měření a regulace tlaku

Deformační manometry, měření atmosférického tlaku, měření/regulace tlaku plynů/kapalin, měření/regulace vakua, měření diferenčního tlaku, digitální referenční tlakoměry

Měření výšky hladiny

Měření výšky hladiny

Měřidla a zařízení pro průmyslové kontinuální a limitní měření výšky hladiny (mezihladiny) kapalných a sypkých látek od firem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pro kapalná média jsou v nabídce zejména měřidla s plovákovým principem měření (obtokové magnetické stavoznaky, limitní snímače a spínače, závěsné spínače) a pro sypká média bezkontaktní měřidla s principem mikrovlnné závory. Uplatnění tato zařízení nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Většina z nich je vyráběna zakázkově a lze je tak uzpůsobit na míru Vašich potřeb.

Měření polohy, otáček a úhlů

Měření polohy, otáček a úhlů

Zařízení pro měření polohy, otáček, a úhlů od firem Wachendorff Automation GmbH & Co. KG a KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnují inkrementální (přírůstkové) a absolutní enkodéry a magnetické spínače. Enkodéry převádějí otáčivý pohyb na elektrický signál.

Měření a regulace průtoku

Měření a regulace průtoku

Průtokoměry a regulátory průtoku pro plyny a kapaliny, coriolisovy průtokoměry, odpařovací systémy...

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti

Měření vlhkosti Měření vlhkosti v plynech, měření vlhkosti v oleji, vlhkost sypkých látek, ventilace a klimatizace, přenosné přístroje, moduly a sondy, kalibrátory vlhkosti,

Měření rosného bodu

Měření rosného bodu

Převodníky rosného bodu pro průmyslové aplikace, pro měření ve velmi vysokých teplotách, pro aplikace OEM, pro měření rosného bodu a teploty, pro chladící sušičky, monitorování tlakového rosného, převodník velmi nízkého rosného bodu pro aplikace OEM, ruční přístroj pro namátková měření rosného bodu, převodník pro plyn SF6

Měření a detekce plynů

Měření a detekce plynů

Měření a detekce plynů, jednokanálový detektor plynu, detektor toxických a hořlavých plyny v potenciálně výbušném a vysoce náročném prostředí

Monitoring transformátorových olejů

Monitoring transformátorových olejů

Pro zvýšení bezpečnosti a životnosti výkonových transformátorů pomocí nepřetržité analýzy plynů rozpuštěných v transformátorovém oleji

Průmyslové meteoaplikace

Průmyslové meteoaplikace

Průmyslové meteoaplikace, mechanické anemometry, ultrazvukové anemometry, stanice pro měření údajů o počasí

Měření slunečního záření

Měření slunečního záření

Měření slunečního záření, pyranometry, pyrheliometr, spektroradiometry, malé senzory, senzor slunečního svitu, sledovací systémy, PV instalační testovací sady, indikátory křivky proud-napětí