Měřicí technika

Měřicí technika

Měření a regulace tlaku, měření výšky hladiny, snímače polohy, otáček a úhlů, měření a regulace průtoku, objemové průtokoměry, měření vlhkosti, měření teploty, rosný bod, měření a detekce plynů, meteorologické aplikace, měření slunečního záření.

Kalibrační technika

Kalibrační technika

Kalibrátory Additel, FLuke Calibration a Ametek-Crystal Pressure: kalibrátory tlaku, kalibrátory teploty, kalibrátory elektrických veličin, kalibrátory malého hmotnostního průtoku, kalibrátory leteckých přístrojů (ADTS), kalibrační programy, kalibrátory vlhkosti

Průmyslové armatury

Průmyslové armatury

Kompletní sortiment průmyslových armatur pro rozvod plynů a kapalin. Uplatnění tyto armatury najdou v nejrůznějších aplikacích od výzkumných laboratoří přes potravinářství, chemický a biochemický průmysl, lékařství až po ultra-čisté aplikace v polovodičovém průmyslu. V naší nabídce najdete i , , a další armatury pro speciální účely např. velmi vysoké teploty a tlaky, varianty Oxygen Clean - vyčištěné pro kyslík i Lubricant Free tedy bez mastnoty.

Ex převodníky, bariéry, přepěťová ochrana...

Ex převodníky, bariéry, přepěťová ochrana...

Jiskrově bezpečné převodníky, bariéry, multiplexery. Ochrana proti přepětí, ochrana dat a signálů, ochrana sítí fieldbus, ochrana telekomunikačních sítí, ochrana napájecích zdrojů, speciální přepěťové ochrany

Signalizace a vizualizace

Signalizace a vizualizace

Zenerovy bariéry, galvanické oddělovače, multiplexery, závěr s vnitřním přetlakem, panelové PC, PC terminály, displeje, sirény, reproduktory, poplachové hlásiče, majáky a hlásiče stavu, ruční svítilny

Bezpečnostní řídicí systémy

Bezpečnostní řídicí systémy

Bezpečnostní řídicí systémy, programovatelné i s pevnou logikou, redundantní řídicí systémy.