Aplikace XP2iKAL

Program slouží k automatickému odečtu hodnot tlaku při kalibraci deformačních tlakoměrů pomocí etalonového digitálního tlakoměru CRYSTAL XP2i.