Komponenty pro distribuční systémy vysoce čistých plynů

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Polovodičový průmysl

  Polovodičový průmysl se zabývá výrobou polovodičových komponent, jako jsou tranzistory, diody nebo integrované obvody od “jednoduchých” čipů po specializované extrémně výkonné procesory s řádově desítkami miliard tranzistorů. Tyto komponenty se používají ve všech elektronických zařízeních, od praček, přes mobilní telefony , automobily až po vesmírný program. Polovodičový průmysl vyžaduje velmi přesnou technologii a extrémně vysokou čistotu výrobních prostor.

  Komponenty pro distribuční systémy vysoce čistých plynů

  gas_cabinet

  Jeden z našich vážených zákazníků v polovodičovém průmyslu využívá díly UCT Ham-Let pro svoje distribuční systémy vysoce čistých plynů. Jedná se především o zařízení jako automatické plynové kabinety, ventilové rozdělovací skříně nebo plynové panely. Náš zákazník ve svém moderním výrobním závodě disponujeme i čistými výrobními prostory třídy ISO 6 (Class 1000) pro orbitální svařování.

  V polovodičovém výzkumu i výrobě je typické použití extrémně čistých médií v plynném i kapalném skupenství. Aby nedošlo ke znehodnocení nebo úniku těchto extrémně drahých a někdy i nebezpečných médií, je nutné pro stavbu systému využít vysoce kvalitní a spolehlivé díly.

  Detail aplikace

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  Regulace průtoku je důležitá pro správné fungování MOCVD reaktoru. Ten funguje tak, že je v odpařovací jednotce organokovová sloučenina převedena na plynné skupenství a dále mísena s nosným plynem, který zajistí její depozici na křemíkovém waferu. Tam se sloučenina rozpadá a zanechává za sebou tenkou krystalickou vrstvu. Pro MOCVD proces je využíváno speciální řady přístrojů vyvinutých přímo pro polovodičový trh, skládaných v čistých prostorech s vysokou kvalitou povrchu smáčených částí.

  Detail aplikace

  Další odvětví