Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Skladování

  Sklady a budovy nebo prostory určené pro skladování zboží jsou nedílnou součástí každé výroby, distribuce i prodeje jakéhokoliv zboží. Tyto prostory vybavené regály nebo paletovými stojany pro uspořádání zboží a musí splňovat požadavky na bezpečnost a hygienu. Na základě druhu zboží je nutné sledovat ve skladovacích prostorech rozličné parametry prostředí, od teploty a vlhkosti až po koncentraci plynů (např. CO2), aby skladované zboží nepodléhalo skáze a uchovalo si požadované vlastnosti.

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při nakládání s chemikáliemi

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií. V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  Monitorování vlhkosti je také nutné ve skladech chemikálií, aby se zachovala kvalita konečného výrobku a zabránilo se riziku chemické reakce a výbuchu. Kontrola vlhkosti je rovněž zásadní pro zachování hygroskopických látek a prevenci spékání prášku. A konečně, monitorování podmínek a kontrola vlhkosti jsou nezbytné pro zajištění bezpečného prostředí tam, kde se používají rukavicové boxy, reakční komory a vakuové komory.

  Jak měřit vlhkost?

  Další odvětví