Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímač hladiny je plovákový hladinoměr, které pracují na odporovém nebo magnetostrikčním principu. Kontinuální snímače hladiny umožňují kontinuální měření výšky hladiny se snímáním na místě měření (displej) nebo s dálkovým přenosem proudovou smyčkou 4 - 20 mA (včetně protokolů HART®, PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus). Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). ...pokračovat

Typické použití je např. pro měření hladiny v nádržích, kde není vyžadována vizuální kontrola jako u obtokových stavoznaků. Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb (tzv. tailor-made produkty). Základním kritériem pro výběr jsou parametry procesu (hustota, teplota, tlak), dále je možné u nich zvolit délku vodicí trubky, resp. měřicí rozsah, rozlišení, procesní připojení atd.