Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímače hladiny jsou plovákové hladinoměry, které pracují na odporovém nebo magnetostrikčním principu. Umožňují kontinuální měření výšky hladiny se snímáním na místě měření nebo s dálkovým přenosem. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb.