Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k rádiovému vysílači

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k rádiovému vysílači Reed level transmitter FLRU for connection to radio unit

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Exprodloužená záruka 24 mesíců Odporový snímač hladiny FLRU pro připojení k radiové jednotce NETRIS3
  Odporový snímač hladiny FLRU s IIoT bateriovým radiovým vysílačem pro bezdrátový přenos dat LoRaWAN ®

  Plovákový kontinuální snímač pro monitorování výšky hladiny kapalin s podporou IIoT bateriového vysílače.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 400 kg/m3
  • ikona parametru teplotaTeplota: -80 °C až +200 °C
  • ikona parametru tlakTlak: vakuum až 8 MPa
  • ikona parametru výstupVýstup: elektrický spojitý (potenciometr)
  • ikona parametru přesnostPřesnost: až 2,7 mm (při rozlišení 5 mm)
  • ikona parametru ---Bezdrátový přenos: rádiová jednotka
  • ikona parametru materiálMateriál: 316L, 316Ti
  • ikona parametru krytíKrytí: IP66/68

  Modely snímačů

  FLR-S (standardní)
  FLR-P (plastové)
  FLR-H (hygienické)
  FLR-F (do potravinářství)
  FLR-SC (s funkcí Bluetooth)
  FLRU-SCI (s rádiovým přenosem dat)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Odporový snímač hladiny model FLRU od výrobce KSR Kuebler/WIKA je kontinuální hladinoměr umístěný shora nebo zdola do nádrže přímo v prostoru měření. Tyto snímače hladiny jsou založeny na principu plováku v kombinaci s odporovým řetězcem a jazýčkovými kontakty, zapojenými jako potenciometr. Měřicí řetězec snímače je tvořen soustavou „čipů“ umístěných v řadě na plošném spoji. Každý „čip“ sestává z rezistoru a jazýčkového kontaktu. Plovák s vestavěným magnetem ovládá jazýčkový kontakt (vždy nejméně jeden), který spojí daný rezistor měřicího řetězce. Ten poté vytváří téměř spojitý výstupní odporový signál, který je úměrný výšce hladiny. Tento princip je nezávislý na pěně, vodivosti, dielektrické konstantě, tlaku, vakuu, teplotě, kondenzaci, bublinách, případně i na vibracích měřené kapaliny.

  Hladinový snímač FLRU v kombinaci s rádiovým vysílačem NETRIS3 se používá všude tam, kde je požadováno webové dálkové monitorování měření hladiny kapalných médií. Je tak možná preventivní údržba založená na podmínkách centralizované analýzy velkých dat. Snímač FLRU je připojený kabelem přes jiskrově bezpečné rozhraní na bateriový rádiový vysílač IIoT (průmyslový internet věcí), který disponuje bezdrátovým přenosem dat LoRaWAN ® s dalekým dosahem až 10 km a dlouhou životností baterie až 10 let.


  Vlastnosti

  • spojité měření výšky hladiny (mezihladiny), standardně do výšky 6 m
  • téměř spojitý 3-vodičový výstup (potenciometr)
  • volitelné rozlišení od 5 mm do 18 mm
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • použití pro teploty -80 °C až +200 °C, provozní tlak vakuum až 8 MPa, hustota ρ ≥ 400 kg/m3
  • materiál nerez 316L, 316Ti
  • procesní připojení přírubou nebo šroubením
  • elektrické připojení konektorem M12 x 1 (4-pin) pro rádiový vysílač NETRIS3
  • certifikáty: ATEX (Ex i), IECEx
  • možnost rozšíření standardní záruky
  • krytí IP66/68

  Použití

  • preventivní údržba založená na podmínkách centralizované analýzy dat
  • měření hladiny téměř všech kapalin
  • chemický a petrochemický průmysl
  • výroba energie, elektrárny
  • úprava užitkové a pitné vody
  • potravinářský a nápojový průmysl
  • farmacie

  Logo Ex
  Hladinoměry FLRU mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

   

  Bateriový rádiový vysílač NETRIS3 s bezdrátovým přenosem dat LoRaWAN ®

  Model NETRIS3

  Bateriový rádiový IIoT vysílač
  s bezdrátovým přenosem dat

  Pro kontinuální snímač FLRU

  katalogový list


  Rádiový IIoT vysílač NETRIS3 přijímá digitálně data z měřicího přístroje přes jiskrově bezpečné rozhraní. Zcela zapouzdřená jednotka s krytím IP65 nepřetržitě přenáší přijímané informace do cloudu prostřednictvím konfigurovatelných datových paketů s LoRaWAN ®. Bateriový rádiový přenos přes LoRa ® („daleký dosah“) je založen na technologii LPWAN („nízkoenergetická síť pro rozsáhlé území“), která umožňuje vysoké dosahy přenosu až na 10 km a dlouhou životnost baterie až 10 let.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  FLRU RV3/4″ VK5 L550/12 V44R INTF Ex

  Odporový snímač hladiny FLRU


  1. model
  2. procesní připojení
  3. rozlišení
  4. délka a průměr vodicí trubky
  5. plovák
  6. měření mezihladiny (volitelné)
  7. schválení Ex (volitelné)

  Příklady kódů

  FLRU-RV1-1/2″-VK5-L200/14-T44R-Ex
  FLRU-FVEN50/16/C-VK5-L690/14-V52R
  FLRU-FV3″/300/RF-VK10-L720/12-V62R-Ex
  FLRU-NPTV1/2″-VK10-L1.000/12-V44R-Ex
  FLRU-RV2″-VK15-L2.500/12-V62R-Ex

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.