Závěsný hladinový spínač SLS

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Závěsný hladinový spínač SLS Suspended float switch SLS

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Závěsný plovákový spínač hladiny
  Závěsný hladinový spínač SLS-M1-ExZávěsný hladinový spínač SLS-M2Závěsný hladinový spínač SLS-MS1 se závažím pro kabel

  Průmyslový limitní závěsný hladinoměr pro monitorování výšky hladiny znečistěných kapalin.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 950 kg/m3 (speciální verze až ≥ 700 kg/m3)
  • ikona parametru teplotaTeplota: 0 °C až 80 °C
  • ikona parametru tlakTlak: max. 2 bar
  • ikona parametru výstupVýstup: elektrický binární (bistabilní)
  • ikona parametru ---Kontakt: 1× SPDT
  • ikona parametru krytíKrytí: IP68

  Modely spínačů

  SLS-M2
  SLS-MS1
  SLS-MS1-Ex
  SLS-MS1-UL

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Závěsný plovákový spínač model SLS ve tvaru hrušky od výrobce KSR Kuebler/WIKA pracuje na principu změny polohy plováku. Při dotyku plováku s hladinou dojde ke změně polohy plováku visícího na kabelu, čímž je aktivován vnitřní mikrospínač. Tím je signalizován limitní stav hladiny.


  Vlastnosti

  • vhodné pro znečistěné odpadní vody obsahují pevné částice
  • šetrné k životnímu prostředí, neobsahují rtuť ani olovo
  • neutrální k podzemní vodám, vyrobeny z PP
  • dlouhá elektrická a mechanická životnost mikrospínače
  • standardní délky kabelu 5, 10, 20 m
  • vhodným zapojením přepínacího mikrospínače lze monitorovat maximální i minimální úroveň hladiny
  • vhodné i pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (Zóny 0, 1 a 2)

  Použití

  • čistírny odpadních vod
  • čerpací stanice

  Logo Ex
  Hladinoměry SLS mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

   


  Model SLS

  Závaží pro kabel

  Pro závěsný hladinový spínač SLS


  Přídavné závaží k závěsným hladinovým spínačům pro možnost nastavení délky ramene kabelu u plováku, díky němuž lze např. hlídat minimální a maximální hladiny. Závaží se jednoduše navlékne na přívodní kabel závěsného hladinového spínače a zajistí se proti pohybu dotažením kabelové vývodky.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.