Závěsný hladinový spínač SLS

Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Závěsný plovákový spínač hladiny

Modely spínačů:

SLS-M2
SLS-MS1
SLS-MS1-Ex
SLS-MS1-UL

KSR Kuebler specialista

Všeobecná charakteristika

Závěsný plovákový spínač je limitní hladinoměr. Sepnutím mikrospínače v plováku dojde k signalizaci limitního stavu hladiny.

Popis

Závěsný plovákový spínač pracuje na principu změny polohy plováku. Při dotyku plováku s hladinou dojde ke změně polohy plováku visícího na kabelu, čímž je aktivován vnitřní mikrospínač. Tím je signalizován limitní stav hladiny.


Použití

  • čistírny odpadních vod
  • čerpací stanice

Vlastnosti

  • vhodné pro znečistěné odpadní vody obsahují pevné částice
  • šetrné k životnímu prostředí, neobsahují rtuť ani olovo
  • neutrální k podzemní vodám, vyrobeny z PP
  • dlouhá elektrická a mechanická životnost mikrospínače
  • standardní délky kabelu 5, 10, 20 m
  • vhodným zapojením přepínacího mikrospínače lze monitorovat maximální i minimální úroveň hladiny
  • vhodné i pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu (Zóny 0, 1 a 2)

Hladinoměry SLS mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).