Limitní spínače hladiny

Limitní spínače hladiny jsou plovákové hladinoměry, které umožňují monitorování výšky hladiny nebo mezihladiny v jedné nebo více úrovních. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb.