Vertikální hladinový spínač FLS

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Limitní spínače hladiny

    Limitní spínač hladiny je plovákový hladinoměr nebo bezkontaktní mikrovlnný spínač, který umožňuje monitorování výšky hladiny (mezihladiny) v jedné nebo více úrovních kapalných nebo sypkých látek. Dle typu lze limitní spínače montovat v horizontální nebo vertikální poloze. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). ...pokračovat

    Specialista kategorie limitní spínače hladiny

    Typické použití limitních spínačů hladiny je u nádrží s kapalinami, kde signalizují havarijní limitní stavy minimální a maximální hladiny a následně ovládají čerpadla. Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb (tzv. tailor-made produkty). Základním kritériem pro výběr jsou parametry procesu (hustota, teplota, tlak), dále je možné u nich zvolit délku kontaktní trubky (resp. polohy kontaktů u vertikálních spínačů), procesní připojení atd. Spínače mají binární výstup (NO, NC, SPDT) a na přání mohou být doplněny o teplotní spínač nebo snímač (PT100).


    Novinky