Měření vlhkosti palivových článků

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která vyrábějí elektřinu pomocí chemické reakce mezi palivem (nejčastěji vodíkem) a kyslíkem. Tyto články jsou často používány v dopravních prostředcích nebo v elektrotechnickém průmyslu jako zdroj energie.

  Měření vlhkosti palivových článků

  Princip palivového článku

  Palivový článek s polymerní elektrodovou membránou (PEM) je významnou technologií v oblasti vodíkového průmyslu. Palivový článek PEM má nízkou provozní teplotu (<100 °C), což jej činí užitečným v mnoha aplikacích, jako je výroba energie, automobily a veřejná doprava.

  Účinnost a životnost palivového článku PEM je velmi závislá na přesné regulaci teploty a vlhkosti. V této aplikaci se snímač nachází v prostředí s vysokou vlhkostí, typicky nad 80 % relativní vlhkosti. Jedná se o náročné prostředí, protože zde neustále hrozí riziko kondenzace. Kondenzace může zkazit naměřené hodnoty a může trvat dlouho, než se snímač dostane z nasyceného stavu. Technologie vyhřívaných sond Vaisala je dokonalým řešením této výzvy. Zahřátá sonda zajistí, že snímač je neustále teplejší než teplota procesu.

  Jak maximalizovat účinnosti a životnosti palivového článku?

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  Aby membrána a tedy celý palivový článek pracoval správně a nedošlo k jeho poškození, je velmi důležité správně mísit složky vstupující do reakce, současně je také třeba membránu vlhčit. Vlhčení je zprostředkováno parou, která je přiváděna z odpařovací jednotky CEM. Mimo přesnou regulaci průtoku je třeba na jednotlivých větvích hlídat i tlak pro zajištění optimálních podmínek reakce a co nejvyššího výtěžku energie.

  Detail aplikace

  Další odvětví


  Novinky