Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Věda a výzkum

  Věda a výzkum jsou dva důležité prvky pro pochopení světa kolem nás a pro rozvoj nových technologií. Věda se zabývá poznáním skutečnosti prostřednictvím pozorování a experimentů, zatímco výzkum se zaměřuje na hledání nových informací a řešení problémů. Společně tyto dva prvky pomáhají lidem pochopit svět a využívat ho ku prospěchu lidstva.

  Etalony v oblasti tlaku a průtoku využívané státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi

  Etalon tlaku

  Tlakoměry a průtokoměry jsou základními nástroji pro měření a kalibraci v různých průmyslových odvětvích. Tyto přístroje je však třeba ověřovat, jestli pracují tak, jak by měly a jejich výsledky splňují parametry. K této "kontrolní" činnosti jsou státními metrologickými orgány a akreditovanými kalibračními laboratořemi v České republice využívány etalony.

  Státní metrologické orgány jsou odpovědné za definování a udržování národních etalonů, které slouží jako základ pro měření v rámci celé země. Tyto orgány používají ty nejmodernější a nejpřesnější metody měření, aby zajistili, že etalony splňují nejpřísnější požadavky na přesnost. Pro tlakové aplikace se jedná především o pístové (i automatizované) tlakoměry Fluke PG a pro kalibraci průtokoměrů o referenční systém hmotnostního průtoku Fluke Molbox.

  Jak měřit tlak a průtok v kalibračních laboratořích?

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku v teoreticko-experimentálním procesů změn skupenství

  Kalibrace tlaku

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku je klíčovým krokem pro zajištění přesnosti měření tlaku v teoreticko-experimentálním procesu změn skupenství. Tlak je fyzikální veličina definována jako síla, která působí na jednotku plochy. Senzory tlaku jsou používány k měření tlaku v širokém spektru aplikací, včetně meteorologie, průmyslu, zdravotnictví a dalších.

  Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku je proces, který se používá k ověření přesnosti naměřených hodnot tlaku. Tento proces zahrnuje porovnání měření tlaku senzorem s referenčním standardem. Kalibrace vysoce přesných senzorů tlaku se provádí pomocí kalibračních zařízení, například pístových tlakoměrů Fluke řady PG, které při svém výzkumu využívá Akademie věd ČR, ale také Český metrologický institut, jako dozorce státní metrologie ČR.

  Jak a čím kalibrovat vysoce přesné senzory tlaku?

  Další odvětví


  Novinky