Řízení úhlu natočení lopatek a nastavení azimutu u větrných elektráren

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Obnovitelné zdroje energie

  Obnovitelné zdroje energie jsou zdroje energie, které nevyčerpávají a nezpůsobují škodu životnímu prostředí. Zdrojem energie může být voda, vítr, slunce, biomasa, a mnohé další. Tyto zdroje energie se liší od fosilních paliv, které jsou konečné a způsobují emise skleníkových plynů.

  Řízení úhlu natočení lopatek a nastavení azimutu u větrných elektráren

  Větrné elektrárny

  Využití obnovitelných energií, jako jsou větrné elektrárny, má zásadní význam pro ochranu klimatu a životního prostředí. V posledních letech získává stále větší význam využívání větrných turbín, jak na pevnině, tak i na moři. Důležitým faktorem pro dosažení co nejvyššího energetického výkonu je vysoká účinnost elektráren. V tomto ohledu jsou přesné snímače jejich klíčovým prvkem, které pomáhají optimalizovat výkon a snižovat náklady na údržbu.

  Pro měření úhlu natočení lopatek, rychlosti rotoru, či řízení azimutu větrných elektráren se často používají enkodéry. S jejich pomocí se v reálném čase sledují potřebné parametry, což umožňuje optimalizovat výkon větrné turbíny a minimalizovat náklady na údržbu větrného zařízení. Široký výběr z provozních teplot a komunikačních protokolů, společně s vysokým stupněm krytí IP69K, korozivzdorným provedením a vysokým přípustným zatížením hřídele až 400 N, dávají ideální nástroj pro vaši větrnou elektrárnu.

  Jak měřit úhel natočení a azimut?

  Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.

  Vaisala vám umožní pozitivně ovlivnit životní prostředí i vaše finanční výsledky. Pokud chcete optimalizovat výrobu a zvýšit výnosy a kvalitu, společnost Vaisala nabízí odpovědi nové generace, které pomáhají umožnit skutečně cirkulární ekonomiku. Řada přístrojů Vaisala pro měření bioplynu je první, která je optická, certifikovaná podle ATEX a vyrobená pro práci za provozu, měření přímo na lince bez systémů pro odběr vzorků. Výhody jsou zřejmé - kompaktní rozměry, žádné pohyblivé části.

  Jak zefektivnit výrobu bioplynu?

  Další odvětví


  Novinky