Dodavatelé

Dodavatelé D-Ex Instrumets

ADARO

ADARO

Alco Valves Group

Alco Valves Group

Ventily a ventilové bloky

Ametek-Crystal Pressure

Ametek-Crystal Pressure

Digitální tlakoměry a záznamníky dat

Additel

Additel

Kalibrátory tlaku, teploty a elektrických veličin Additel (USA), zvláště pak automatické ruční kalibrátory tlaku ADT760 se zabudovaným zdrojem tlaku, digitální tlakoměry, zdroje tlaku a kalibrační příslušenství

AP Tech

AP Tech

Ventily a regulátory tlaku

BEKA associates

BEKA associates

Displeje a zobrazovače, průmyslové, nevýbušné, jiskrově bezpečné

Bronkhorst

Bronkhorst

Hmotnostní průtokoměry a regulátory hmotnostního průtoku plynů a kapalin, tlakoměry a tlakové regulátory, odpařovací a dávkovací systémy

Eaton-Azonix

Eaton-Azonix

Průmyslové počítače do prostředí s nebezpečím vvýbuchu a těžké provozy

Eaton-Gecma

Eaton-Gecma

Průmyslové počítače pro prostředí s nebezpečím výbuchu, pro farmacii a potravinářský průmysl, průmyslové PC terminály pro prostředí s nebezpečím výbuchu

Eaton-MEDC

Eaton-MEDC

Ruční hlásiče, stavová světla, LED kontrolní svítilny, majáky trvale svítící, majáky rotační, zábleskové, sirény, houkačky, reproduktory, kombinované jednotky

Eaton-MTL

Eaton-MTL

Jiskrově bezpečné oddělovače, zenerovy bariéry, multiplexery, napájecí zdroje, displeje, přepě'tové ochrany

EKO Instruments

EKO Instruments

Pyranometry, pyrheliometry, spektroradiometry, senzory slunečního svitu, sledovací systémy, PV instalační testovací sady, indikátory křivky proud-napětí

Fluke Calibration

Fluke Calibration

Pístové tlakoměry, elektronické kalibrátory/regulátory tlaku

Ham-Let

Ham-Let

Kompresní, závitové a ultračisté šroubení, ventily, ventilové soupravy, filtry, flexibilní hadice, manometry.

HIMA

HIMA

Bezpečnostní s řídicí systémy pro automatizaci průmyslových procesů s pevnou logikou i programovatelné, redundantní

Kaymont

Kaymont

Generátor/kalibrátor vlhkosti Kaymont M2000

KSR Kuebler

KSR Kuebler

Přístroje na měření výšky hladiny: plovákové magnetické spínače, kontinuální snímače, obtokové stavoznaky, magnetické snímače, signalizátory průtoku a relé od německého výrobce KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG.

Mott Corporation

Mott Corporation

Průmyslové a ultrčisté filtry

Multi Instruments

Multi Instruments

Ventily a ventilové bloky

Valex

Valex

Nerezové a hasteloy trubky, kulové kohouty, ventily a ventilové bloky

Wachendorff

Wachendorff

Snímače polohy, otáček a úhlů, inkrementální snímače


Dodavatelé D-Ex Limited