O firmě

Sídlo D-Ex Brno-Jundrov

 

D-Ex Brno-parkoviště

 

Současnost

V roce 2009 byly z důvodů stále se prohlubujících rozdílů v legislativě ČR a SR založeny dvě samostatné společnosti D-Ex Instruments, s.r.o. se sídly v Brně a v Bratislavě, které převzaly většinu aktivit zakladatelské společnosti D-Ex Limited.
I společnost D-Ex Limited, jež je mateřskou společností D-Ex Instruments, však nadále pokračuje ve své dlouholeté obchodní tradici.

Rozvoj

Na prodej jiskrově bezpečných převodníků navázaly i další přístroje používané u našich zákazníků z oboru měření a regulace – pro měření výšky hladiny magnetickými plováky či obtokovými stavoznaky, kalibraci tlaku pístovými tlakoměry a elektronickými kalibrátory nebo široký sortiment kompresního šroubení a ventilových souprav. Důvěryhodní zahraniční partneři a stabilní základna českých a slovenských zákazníků nám umožňují připravit i něco málo navíc – semináře o jiskrové bezpečnosti okořeněné demonstrací skutečných výbuchů, mezinárodní konferenci špičkových expertů v oboru kalibrace tlaku nebo i trochu obchodního humoru – například jiskrově bezpečné mýdlo do prostředí s nebezpečím výbuchu. Zahraniční partnery jsme si pečlivě vybírali, jejich výrobky jsme často podrobili nejen povinným zkouškám a certifikacím, ale též auditům u klíčových zákazníků a testům v pilotních instalacích. Výsledkem je nabídka měřící a kalibrační techniky splňující nejnáročnější kvalitativní parametry za ceny doporučené jejich výrobci. Každý zákazník naší firmy může mít jistotu, že jeho přání, technické požadavky i případné problémy bude řešit kvalifikovaný pracovník vyškolený výrobcem a za výsledky práce výrobci přímo odpovědný.

Začátky

Firma vznikla v roce 1991 pod názvem D-Ex Limited, spol. s r. o. Pomlčka v názvu D-Ex Limited je po letech od založení firmy milou vzpomínkou na hektická „porevoluční” léta, kdy se pomlka ve slově Česko-slovensko stala významným mezníkem českých a slovenských dějin. Anglické označení pro společnost s ručením omezeným připomíná pomoc britského partnera Measurement Technology Instruments při prvních krocích v oboru měřící techniky v prostředí s nebezpečím výbuchu.


D-Ex Instruments, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 59118
IČO: 28256468
DIČ: CZ28256468
DUNS 495 109 764

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 223387628/0300

Všeobecné obchodní podmínky
D-Ex Instruments, s.r.o. ke stažení
zde .

D-Ex Limited, s. r. o.

Optátova 37
637 00 Brno
Tel.: 541 423 211
Fax: 541 221 580
e-mail: infozavináčdex.cz

KS Brno, oddíl C, vložka 1534
IČO: 18827187
DIČ: CZ18827187
DUNS 495 497 992

Bankovní spojení:
ČSOB a.s.
č. ú.: 372516673/0300

Všeobecné obchodní podmínky
D-Ex Limited, s.r.o. ke stažení
zde .

D-Ex Instruments, s. r. o.

Pražská 11
811 04 Bratislava
Tel.: 02 / 5729 7421
Fax: 02 / 5729 7424
e-mail: infozavináčdex.sk

OS Bratislava, OR oddiel: Sro,
vložka: 53340/B
IČO: 44 227 841
DIČ: 2022642303
IČ DPH: SK2022642303
DUNS 495 068 479

Bankove spojenie:
ČSOB Bratislava
číslo účtu: 4006995190/7500

Formulář

    [recaptcha]