MotorPurge

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211

  • Aplikace ke kategorii Ex převodníky, bariéry, přepěťová ochrana...

    ilustrační obrázek aplikace Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

    Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

    Jedním ze způsobu oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících elektrických zařízení je použití galvanických oddělovačů.. Jiskrově bezpečné oddělovače  zajišťují nejenom ochranu proti výbuchu, ale také umožňují převod nebo rozdělení signálu. Zamezují také zkreslení nebo rušení signálů v obvodu.  Předností u tohoto jiskrově bezpečného rozhraní je, že na rozdíl od Zenerových bariér nevyžadují zemnění  a že vstup, výstup a pomocné napájení je vzájemně galvanicky oddělené. 


    Novinky