Regulace plynu ve sklářství

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Sklářský průmysl

  Sklářský průmysl se zabývá výrobou a zpracováním skla. Tento průmysl zahrnuje kroky jako tavení skla, formování do různých tvarů, barvení nebo leštění. Sklo se používá v mnoha odvětvích, jako jsou stavebnictví, automobilový průmysl nebo elektronika.

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  Regulace průtoku plynu v hořácích se provádí pomocí regulátorů průtoku plynu, které umožňují nastavit požadovaný průtok plynu a také poměr methanu a kyslíku, to nám umožňuje regulovat nejen intenzitu plamene, ale i jeho výhřevnost. Tyto regulátory mohou být ruční nebo automatické, a jsou často propojeny s automatizovaným systémem řízení procesu výroby skla. Díky regulaci průtoku plynu lze dosáhnout optimálních podmínek pro tepelné zpracování skla a získat tak sklo s požadovanými vlastnostmi.

  Jak regulovat průtok plynu?

  Další odvětví


  Novinky