Odměřování ujeté vzdálenosti autonomních vozíků

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Transport a logistika

  Transport a logistika jsou dva klíčové prvky pro fungování moderního průmyslu a ekonomiky. Transport zajišťuje přepravu zboží a osob na různá místa, zatímco logistika se zabývá plánováním a řízením těchto přeprav. Společně tyto dva prvky pomáhají spojovat dodavatele s odběrateli a zajišťují, že zboží je doručováno včas a efektivně.

  Odměřování ujeté vzdálenosti autonomních vozíků

  Automaticky řízená vozidlo (AGV)

  První autonomní vozík (AGV) byl vyvinut v 80. letech. Bez senzorové technologie by to nebylo možné. Díky neustálému vývoji senzorů se stále více AGV zavádí do provozů, zvyšuje se tak efektivita skladového hospodářství a bezpečnost na pracovišti. Senzory se programují dle vnějších podmínek a přenášejí data do hlavního řídícího modulu AGV, což umožňuje autonomnímu vozíku pohybovat se po pracovišti a plnit zadané úkoly bez lidského zásahu.

  AGV jsou velmi flexibilní, snadným přeprogramováním je přizpůsobíme změnám v požadavcích na dopravu. Otočné a zdvihací pohyby, rychlost a ujetou vzdálenost řídí přesné senzory, obvykle inkrementální a absolutní víceotáčkové enkodéry. Díky patentované bezbateriové technologii EnDra® jsou enkodéry od společnosti Wachendorff Automation odolné vůči opotřebení. Pracují zcela bez baterie a potřeby napájení, což znamená delší životnost a snížení nákladů na údržbu. Jejich kompaktní rozměry těla od 36 mm umožnují instalaci i ve velmi omezených prostorech.

  Jak měřit ujetou vdálenost?

  Další odvětví


  Novinky