Snímače pro datová centra

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Datová centra

  Datová centra jsou speciálně navržená a vybavená místa, kde se nacházejí servery, datová úložiště, síťové prvky dalšími technologiemi, které umožňují spolehlivé a bezpečné uchovávání a přístup k datům a výpočetní výkon. Tato centra jsou vybavena velkým množstvím techniky, která při svém provozu generuje teplo. To je nutné odvádět a monitorovat vnitřní prostředí datových center pro dosažení optimálního životnosti technologie.

  Snímače pro datová centra

  Většinu ze spotřeby elektrické energie datových center (40 %) tvoří chladicí a klimatizační systémy. Existují různé způsoby, jak snížit provozní náklady. Vedle opatření k maximalizaci účinnosti procesů, závisí efektivní řízení spotřeby energie na dostupnosti přesných, spolehlivých a průběžných monitorovacích údajů.

  Velmi důležité je sledovat teplotu v uličkách a stojanech i v kanálech ventilačního a chladicího systému a také venkovní teplotu. V závislosti na místě a aplikaci jsou vyžadovány různé typy měření vlhkosti. Například v místnostech nebo kanálech či venku nás zajímá relativní vlhkost a rosný bod, zatímco v chladicích věžích a odpařovacích zvlhčovačích je žádoucí měření teploty mokrého teploměru. U ekonomizérů vzduchu mohou být požadovány snímače entalpie. Tyto vypočtené parametry vlhkosti jsou obvykle k dispozici přímo z pokročilých snímačů vlhkosti společnosti Vaisala.

   Jak měřit prostředí v datových centrech?

  Další odvětví