Jiskrově bezpečný ethernet

Soubor přístrojů pro vytvoření jiskrově bezpečné komunikační sítě v prostředí s nebezpečím výbuchu