Nepřetržitá automatizace vrtných souprav

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Hutní průmysl a hornictví

  Hutní průmysl se zabývá výrobou a zpracováním kovů, jako jsou například železo nebo hliník. Tento průmysl zahrnuje kroky jako těžbu surových kovů, jejich zpracování na polotovary nebo hotové produkty a prodej těchto produktů. Hornictví je součástí hutního průmyslu a zahrnuje těžbu surových kovů nebo nerostných surovin.

  Nepřetržitá automatizace vrtných souprav

  Enkodéry jsou nedílnou součástí moderních vrtných souprav a hrají zásadní roli při zvyšování efektivity, přesnosti a bezpečnosti vrtání. Uplatňují se především absolutní enkodéry s magnetickým principem snímání, které hravě konkuruje přesnosti optických enkodérů a zároveň dávají skvělou alternativu pro aplikace se silnými mechanickými vibracemi a nejrůznějším robustním zařízením.

  Prvním významným použitím enkodérů je sledování hloubky vrtání. Díky těmto zařízením můžou operátoři přesně určit, jak hluboko se vrták ponořil do zeminy, což umožňuje lepší kontrolu nad celým procesem a minimalizaci rizika nechtěných incidentů, jako je překročení maximální hloubky nebo kontakt s podzemními překážkami.

  Druhým důležitým využitím enkodérů ve vrtných soupravách je monitorování rychlosti otáčení vrtáku. To umožňuje operátorům dosáhnout přesného a konzistentního vrtacího výkonu, což je zvlášť důležité při práci s různými typy hornin a půd. Enkodéry dokáží přesně registrovat otáčky v reálném čase, což usnadňuje dodržování specifikací projektu a minimalizuje opotřebení vrtáku.

  Posledním významným použitím enkodérů je sledování polohy celé vrtné soupravy. Tím se zlepšuje celková navigace a řízení stroje na pracovišti. Operátoři mohou snadno a rychle určit, kde se stroj nachází v terénu, což umožňuje optimalizaci trasy a zabránění kolizím s jinými objekty. To přispívá k bezpečnějšímu provozu a zrychluje práci na staveništi, což zase vede k úsporám času a nákladů.

  Jak automatizovat pohyby vrtných souprav?

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  Běžně používáme zemní plyn (CH4) jako palivo a kyslík (O2) jako okysličovadlo. Potřebujeme oba tyto plyny dovést ke každému hořáku a hlavně zajistit jejich mísení ve správném poměru. Regulátory průtoku nám mohou pomoci dosáhnout vysoké výhřevnosti, redukce oxidů dusíku a automatizace. Trendem poslední doby je nahrazovat zemní plyn vodíkem vzhledem k čistším produktům hoření a redukci produkce oxidu uhličitého. S vodíkem si naše přístroje snadno také poradí.

  Jak regulovat průtok plynu?

  Další odvětví