Regulace průtoku plynů pro hutní pece

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Hutní průmysl a hornictví

  Hutní průmysl se zabývá výrobou a zpracováním kovů, jako jsou například železo nebo hliník. Tento průmysl zahrnuje kroky jako těžbu surových kovů, jejich zpracování na polotovary nebo hotové produkty a prodej těchto produktů. Hornictví je součástí hutního průmyslu a zahrnuje těžbu surových kovů nebo nerostných surovin.

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  Běžně používáme zemní plyn (CH4) jako palivo a kyslík (O2) jako okysličovadlo. Potřebujeme oba tyto plyny dovést ke každému hořáku a hlavně zajistit jejich mísení ve správném poměru. Regulátory průtoku nám mohou pomoci dosáhnout vysoké výhřevnosti, redukce oxidů dusíku a automatizace. Trendem poslední doby je nahrazovat zemní plyn vodíkem vzhledem k čistším produktům hoření a redukci produkce oxidu uhličitého. S vodíkem si naše přístroje snadno také poradí.

  Jak regulovat průtok plynu?

  Další odvětví