Měření kvality vnitřního vzduchu

Přístroje pro měření a monitorování teploty, vlhkosti a obsahu CO2 a dalších plynů v ovzduší