Zobrazení jednotného času v provozech s nebezpečím výbuchu

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Farmaceutický průmysl a medicína

  Farmaceutický průmysl se zabývá výrobou a prodejem léčiv. Tento průmysl zahrnuje výzkum, vývoj, výrobu a prodej léčiv. Medicína zahrnuje praxi lékařství a zdravotnických profesí, které se zabývají léčbou, prevencí a diagnostikou nemocí, ale důležitou součástí je i výzkum.

  Zobrazení jednotného času v provozech s nebezpečím výbuchu

  BA488C_BA484D_serial_text_data_displays

  Systém jednotného času je soustava synchronizovaných hodin, zobrazujících zobrazují jednotný čas současně na více místech. Tato soustava je tvořena  přesnými hlavními hodinami, sloužícími jako zdroj časové informace, a jedněmi nebo více podružnými hodinami, které tuto informaci přijímají pomocí elektrických impulzů a zobrazují uživatelům. Systémy jednotného času se využívají převážně ve školách, v nemocnicích, na letištích, nádražích, výrobních závodech a továrnách.

  Při požadavku na zobrazení jednotného času v průmyslovém provozu s prostředím s nebezpečím výbuchu zóna 0 / 20 je možné zvolit mezi jednoduchými jiskrově bezpečnými digitálními hodinami s možností externí synchronizace nebo komfortnějším Ex ia textovým zobrazovačem s komunikačním protokolem MODBUS připojeným přes sériovou komunikační linku RS485 / RS232. Výhodnějším řešením pro uživatele se zdá být jiskrově textový zobrazovač BA484D, resp. BA488, který umožňuje mimo zobrazení až v 11 přednastavených obrazovkách vytvoření obrazovky dle vlastní potřeby. Dosud ojedinělá aplikace na systém zobrazení jednotného času v prostředí s nebezpečím výbuchu využívající Ex ia textové zobrazovače BA484D, byla vytvořena konkrétně pro našeho tuzemského zákazníka.

     Jak zobrazovat jednotný čas ve výbušném prostředí?

  Propojování biologicky čistých aparatur

  CPC spojky

  Přesnost a opakovatelnost chemických reakcí či výtěžnost technologií je závislé na dokonalosti vyčištění reaktoru, celého technologického systému či čistoty spojek, kterými se do technologií přivádějí různé látky. Pro snazší spojení a možnost manipulace a přepínání výstupu z bioreaktoru byly vyvinuty spojky STC, které umožňují odvod čistící kapaliny při biologickém čištění reaktoru, ale i po přepnutí spojky do procesního systému, kde se výsledný produkt dále zpracovává.

  Firma CPC nabízí široké množství spojek, které je možno volit dle použitého materiálu ať již samotného těla spojky, tak i těsnění, tak aby se zajistila chemická kompatibilita. Je možné dodat i spojky chemicky čištěné (radiací, horkým vzduchem, alkoholem či isopropyl alkoholem), tak aby se zajistily požadované vlastnosti, které jsou na spojky ve vašem provozu kladeny.

  Jak a čím propojit aparatury?

  Oddělení jiskrově bezpečných obvodů pomocí galvanických oddělovačů

  Oddělovače MTL

  Jedním ze způsobu oddělení jiskrově bezpečných obvodů od navazujících elektrických zařízení je použití galvanických oddělovačů.. Jiskrově bezpečné oddělovače  zajišťují nejenom ochranu proti výbuchu, ale také umožňují převod nebo rozdělení signálu. Zamezují také zkreslení nebo rušení signálů v obvodu.  Předností u tohoto jiskrově bezpečného rozhraní je, že na rozdíl od Zenerových bariér nevyžadují zemnění  a že vstup, výstup a pomocné napájení je vzájemně galvanicky oddělené. 

  Pro jiskrově bezpečné oddělení, napájení nebo převod signálu je vhodné použít galvanické oddělovače společnosti MTL. K dispozici jsou typy pro všechny standardní typy signálů používaných v měření a regulaci. Jednoduchost instalace, vysoká přesnost, tradiční vysoká spolehlivost a dlouhá životnost předurčují tyto jednotky do většiny aplikací, včetně kritických. K dispozici jsou v provedení k montáži na DIN-lištu nebo na základní desky včetně systémových řešení pro většinu výrobců řídících systémů. Vícekanálová provedení jednotlivých jednotek a nízká spotřeba snižují náklady na instalaci a provoz.

  Jak oddělit jiskrově bezpečné obvody?

  Kalibrace tonometrů

  Kalibrace tonometrů

  Správná funkce tonometrů, tedy přístrojů na měření tlaku krve je důležitá pro stanovení zdravotního stavu pacienta a jeho rizika pro vznik onemocnění srdce a cév. Správně nastavený tonometr je nutný pro přesné měření tlaku krve, což umožňuje lékařům posoudit, zda je pacient vystaven riziku vzniku kardiovaskulárních onemocnění.

  Kalibrace tonometrů se provádí pomocí speciálního nízkotlakého kalibrátoru, jako je například Additel 760-LLP, nebo srovnáním s již kalibrovaným zařízením, jako je referenční tlakoměr za pomoci zdroje tlaku s velmi jemnou regulací například nízkotlaký lis Additel 901B. Je důležité, aby byl tonometr správně kalibrován, aby byly měření přesná a aby lékaři mohli správně stanovit léčbu. Kromě toho je nutné tonometry pravidelně kontrolovat a kalibrovat, aby bylo zajištěno, že měření zůstanou přesná po celou dobu používání.

  Jak na kalibraci tonometrů?

  Další odvětví


  Novinky