Monitorování prostředí skleníků

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Zemědělství

  Zemědělství se zabývá pěstováním rostlin a chovem zvířat pro potravu a další produkty. To zahrnuje pěstování plodin, jako jsou obilí, ovoce a zelenina, stejně jako chov hospodářských zvířat jako jsou krávy, ovce nebo kuřata. Zemědělství se také zaměřuje na využívání efektivních metod pro pěstování plodin, jako jsou biologické metody nebo precision farming.

  Monitorování prostředí skleníků

  Skleník monitorování co2

  Skleníky jsou uzavřená prostředí, kde jsou optimalizovány podmínky pro růst rostlin. Optimální řízení vyžaduje informace z vnitřního i venkovního prostředí. Uvnitř skleníků se obvykle měří oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota, venku pak rychlost a směr větru, déšť a sluneční záření.

  Rostliny potřebují ke svému růstu oxid uhličitý - sacharidy se tvoří z CO2 a vody. Rostliny využívají oxid uhličitý při fotosyntéze. Produktivitu ve sklenících lze zvýšit správným hnojením CO2, používáním CO2 v lahvích nebo CO2 vyráběného pomocí hořáků, a to během denního světla nebo při dostupném umělém osvětlení. Optimální množství CO2 závisí na konkrétních rostlinách a světelných podmínkách ve skleníku. Když se intenzita světla ve skleníku sníží, zpomalí se fotosyntéza a spotřeba CO2 se sníží. Používání příliš velkého množství CO2 zbytečně zvyšuje náklady a může být pro plodinu škodlivé.

   Jak měřit hodnoty ve sklenících?

  Monitoring prostředí pro efektivní hospodaření

  Zemědělství

  Pro zefektivnění zemědělské výroby musí zemědělci zajistit dobré životní podmínky zvířat, vytvořit co nejpříznivější podmínky pro pěstování ovoce a zeleniny a efektivně využívat přírodní zdroje.Inovativní řešení pro prvovýrobu, jako je vertikální zemědělství nebo technika regenerovaného zemědělství, podněcují zemědělce k využívání více vědecky ověřených technologií. Například pro zajištění stabilních vnitřních a venkovních podmínek pro dobrou úrodu vysoce kvalitních produktů je nutné kontrolovat takové parametry, jako je oxid uhličitý (CO2), relativní vlhkost a teplota.

  Společnost Vaisala poskytuje zákazníkům měření, která poskytují údaje pro lepší rozhodování o výrobě, zvýšení bezpečnosti práce a zlepšení celkové efektivity. Primární provozy optimalizované monitorováním snižují ekologickou stopu, umožňují efektivní využití energie a snížení množství potravinového odpadu.

   Jak monitorovat prostředí v zemědělství?

  Měření 02 při chovu ryb v rybnících

  Kachny na rybníce - chov ryb

  Měření kyslíku v rybnících je klíčové, především v nádržích, kde se chovají ryby. Kyslík je nezbytný pro život ryb a jeho nedostatek může způsobit ztrátu produktivity a dokonce úhyn ryb. Vodní ptactvo může hrát klíčovou roli v hladině kyslíku v rybníku. Některé druhy ptáků, jako jsou třeba kachny nebo labutě, mohou způsobit vysoké množství organických látek a odpadů, což může vést ke snížení hladiny kyslíku v rybníku.

  Protože vodní ptáci jsou důležitou součástí ekosystému rybníka, je důležité najít rovnováhu mezi ochranou ptáků a zajištěním dostatečného množství kyslíku pro ryby. Měření 02 může pomoci při řízení této rovnováhy a pomoci zajistit, aby ryby měly dostatečné množství kyslíku pro svůj růst a vývoj, zatímco vodní ptáci budou mít také vhodné prostředí pro svůj život.

  Jak monitorovat množství kyslíku?

  Další odvětví


  Novinky