Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Stavoznaky

    Stavoznak je hladinoměr s magnetický přenosem, nebo přímým zobrazením umožňující zobrazení výšky hladiny nebo mezihladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje. Stavoznaky fungují na principu dvou spojených nádob a uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). ...pokračovat

    Specialista kategorie stavoznaky

    Typické použití je např. pro měření hladiny v kondenzačních a olejových nádržích u parních turbín, měření vody v kotlech (voda-pára), u destilačních kolon a odparek, výroby kyselin, paliv a jiných. Stavoznaky jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb (tzv. tailor-made produkty). Základním kritériem pro výběr jsou parametry procesu (hustota, teplota, tlak), dále je možné u nich zvolit rozteč a typ procesního připojení, odvzdušnění, odkalení atd. Magnetické stavoznaky lze doplnit spínači nebo snímači, které umožní dálkové limitní nebo kontinuální snímání výšky hladiny.