Magnetický obtokový stavoznak BNA

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Magnetický obtokový stavoznak BNA Bypass level indicator BNA with magnetic display

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Exprodloužená záruka 24 mesíců Magnetický obtokový stavoznak BNA-S od výrobce KSR Kuebler/WIKA s kontinuálním odporovým snímačem BLR a limitními spínači BGU
  Magnetický obtokový stavoznak BNA-S od výrobce KSR Kuebler/WIKA se žluto-černou zobrazovací lištouMagnetický obtokový stavoznak BNA DUplus od výrobce KSR Kuebler/WIKA v kombinaci s vedenou mikrovlnouMagnetický obtokový stavoznak BNA-P (plastové provedení) od výrobce KSR Kuebler/WIKA s kontinuálním odporovým snímačem BLRMagnetický obtokový stavoznak BNA od výrobce KSR Kuebler/WIKA s kontinuálním odporovým snímačem BLR a limitními spínači BGU - starší provedení s červeně lakovanými prvky
  Magnetický obtokový stavoznak BNA od výrobce KSR Kuebler/WIKA s kontinuálním odporovým snímačem BLR a limitními spínači BGU - starší provedení s červeně lakovanými prvky

  Hladinoměr, který zobrazuje výšku hladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 340 kg/m3
  • ikona parametru teplotaTeplota: -196 °C až +450 °C
  • ikona parametru tlakTlak: vakuum až 40 MPa
  • ikona parametru výstupVýstup: vizuální, elektrický (analogový/digitální)
  • ikona parametru ---HART® ver. 5 a 7
  • ikona parametru ---Bluetooth® ver. 5.0 (BLE)
  • ikona parametru materiálMateriál: 316L, 316Ti, Titan Gr.2, SSC-6Mo, Hastelloy C276, PVDF, PP
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65 - IP68

  Modely hladinoměrů

  BNA-S (standardní)
  BNA-C (kompaktní)
  BNA-H (vysokotlaké)
  BNA-P (plastové)
  BNA-J (pro parní otápění)
  BNA-L (pro kapalné plyny)
  BNA-X (speciální materiál)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Magnetický obtokový stavoznak model BNA od výrobce KSR Kuebler/WIKA je umístěn z boku nádrže mimo prostor měření. Je tvořen obtokovou komorou s vnitřním plovákem, který má v sobě integrovaný permanentní magnet, v kontaktu s měřeným médiem je tedy pouze plovák a vnitřní část tělesa stavoznaku. Vně komory je umístěna zobrazovací lišta s otočnými dvoubarevnými segmenty (válečky). Ty mají také své vlastní permanentní magnety, které jsou ovlivňovány magnetem plováku kopírujícího hladinu. Při ovlivnění dochází k otáčení segmentů, čímž z pohledu pozorovatele nastane změna jejich barvy. Hranice mezi barvami signalizuje úroveň hladiny. Magnetické pole plováku působí i na blízké okolí obtokové komory, kde ovládá další instalované měřicí prvky (limitní spínače, kontinuální snímače).


  Magnetický obtokový stavoznak

  Vlastnosti

  • magnetická dvoubarevná zobrazovací lišta (indikace výšky hladiny bez nutnosti napájení), s možností přídavného LED osvětlení
  • spojité měření hladiny (i mezihladiny) s volitelným rozlišením, standardně do výšky 6 m
  • senzor s výstupním signálem 4 – 20 mA s možností HART® (ver. 5 až 7) nebo rozhraním Bluetooth® (BLE 5.0), FOUNDATION™ fieldbus a PROFIBUS PA
  • volitelná kombinace místního zobrazení, proudového výstupu a limitních spínačů
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • použití pro teploty -196 °C až +450 °C, provozní tlak vakuum až 40 MPa, hustota ρ ≥ 340 kg/m3
  • materiál nerez 316L, 316Ti (včetně povrchové úpravy ECTFE a PTFE), Titan Gr.2, Hastelloy C276, nebo plast (PVDF, PP)
  • certifikáty: PED, ATEX (Ex h), EAC (TR CU), GOST, DNV GL
  • možnost rozšíření standardní záruky
  • na přání možné dodat s tepelnou izolací a otápěním
  • krytí IP65 – IP68

  Použití

  • chemický a petrochemický průmysl
  • těžba ropy a zemního plynu
  • energetická zařízení, turbíny a elektrárny
  • vodohospodářství
  • potravinářství
  • farmacie

  Logo Ex
  Hladinoměry BNA mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

  Stavoznaky Phoenix (710.xxx.0) byly nahrazeny stavoznaky KSR Kuebler/WIKA s typovým označením BNA.

  Magnetická zobrazovací lišta BMD pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model BMD

  Magnetická zobrazovací lišta

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový list / stránka produktu


  Magnetické zobrazovací lišty slouží jako nepřetržitá vizuální indikace hladiny pomocí dvoubarevných segmentů bez potřeby napájecího zdroje. Jsou tlakotěsně a plynotěsně odděleny od komory. Na přání lze dodat s LED osvětlením i pro výbušné prostředí.


  Limitní spínač BGU pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model BGU

  Limitní spínač

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový list / stránka produktu

  Limitní spínače slouží ke zjištění hranic úrovně plnění, generují binární signál, který může ovládat řídicí zařízení. K dispozici jsou varianty s různým schválením včetně SIL 1.

  Kontinuální odporový snímač BLR pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model BLR

  Kontinuální odporový snímač

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový list / stránka produktu


  Snímače s odporovým řetězcem se používají pro nepřetržité kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s interním nebo externím převodníkem, který mění odporový signál na analogový výstup úměrný výšce hladiny. Převodníky jsou také k dispozici v programovatelných verzích 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7) nebo s komunikacemi Bluetooth® (BLE 5.0), PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus.


  Kontinuální magnetostrikční snímač BLM pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model BLM

  Kontinuální magnetostrikční snímač

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový liststránka produktu


  Magnetostrikční snímače se používají pro nepřetržité a vysoce přesné kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s externí jednotkou, která převádí signál generovaných torzních kmitů vzniklých magnetických polí na analogový výstup. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici s výstupem v programovatelné verzi 4 – 20 mA HART® (verze 6 a 7).


  Plovák BFT pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model BFT

  Plovák

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový liststránka produktu


  Plováky s vestavěným permanentním magnetem pro obtokové magnetické stavoznaky jsou dodávány v různých provedeních. Jejich průměr, délka a materiál jsou závislé na vlastnostech měřeného média. Základními ovlivňujícími faktory pro výběr vhodného plováku jsou procesní parametry média, jako hustota, teplota a tlak. Dále také například korozívní odolnost vůči médiu a jiné.


  Externí displeje BA504G a BA504G-SS pro kontinuální snímače BLR a BLM

  Model BA304G a BA504G

  Externí displej pro montáž na stěnu

  Pro kontinuální snímač BLR a BLM

  katalogový liststránka produktu


  Externí displej pro montáž na stěnu nebo pomocí třmenu na konstrukci slouží jako zobrazovač hodnot převodníku snímačů BLR a BLM. Displej se 4 velkými číslicemi je napájený z proudové smyčky. Jeho vysokou odolnost IP66 zaručuje robustní pouzdro z kompozitu GRP nebo nerezové oceli. K dispozici jsou i verze pro snímače s jiskrovou bezpečností a pevným závěrem.


  Separátor magnetických částic pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model MPT

  Magnetický separátor částic

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  katalogový list / stránka produktu


  Magnetický separátor částic je instalován přímo v procesním potrubí mezi magnetickým obtokovým stavoznakem a nádobou. Zachytává magnetické částice z proudu kapaliny a brání jim v ovlivňování měřidla. Dodáván je v páru, pro spodní procesní připojení s magnetem, pro horní bez magnetu.


  Nálevka pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Model FNL

  Nálevka

  Pro magnetický obtokový stavoznak BNA

  Nálevka slouží jako příslušenství pro testování magnetických obtokových stavoznaků. Instaluje se místo odvzdušňovací zátky, čímž usnadňuje do stavoznaku nalít testovací kapalinu, zpravidla vodu.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  BNA 25/16/C MG M1.000 V60x2 MRA/SK 3/M ZVSS 200 Ex

  BNA

  1. typ
  2. procesní připojení
  3. kontinuální snímač (volitelné)
  4. rozteč M
  5. materiál a rozměr obtokové komory
  6. magnetická zobrazovací lišta (volitelné)
  7. limitní spínač (volitelné)
  8. plovák
  9. schválení (volitelné)

  Příklady kódů

  BNA-EN25/40/B1-MG-M500-V60x2-MRA/SKC-ZVSS 200
  BNA-EN25/40/C-MG-M700-XL60x2-ZTSS150/PN25/R48H
  BNA-25/16/C-MG-M1.000-V60x2,77-MRA-ZVSS185/PN25/R48H
  BNA-GM3/4″-MG-M1.200-V64x2-MRA-1/M-ZTS215/PN40/A110
  BNA-EN20/16/D-M1.400-L60x2-MRA-4/M-ZVSS225/PN25/R48H-Ex

  Podrobný dokument věnovaný tvorbě objednacího kódu naleznete v záložce Dokumentace.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.


  Relevantní články z blogu

  • Co je hladinoměr a k čemu slouží?

   Hladinoměr je měřicí zařízení, díky kterému můžeme sledovat (monitorovat) výšku hladiny nebo mezihladiny kapalných médií a sypkých látek. Pro hladinoměry kapalných médií se lety vžil název „stavoznak“, někdy se ale setkáváme i s méně častým označením „vodoznak“…

  • Vyvarujte se negativních účinků oxidace při měření výšky hladiny

   I ty nejodolnější nádrže a nádoby stárnou a jsou náchylné k oxidaci. Pravidelná a správná údržba je pomáhá udržovat v dobré kondici, ale i přesto stále dochází k oxidaci a uvolňování feritů (oxidů železa) do média. Ferity mají také nepříznivý vliv na přístrojové vybavení závislé na magnetismu, poškozují jeho přesnost a snižují jeho životnost…

  • Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

   V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení…