Stavoznak s horní montáží UTN

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Stavoznak s horní montáží UTN Top-mounted level indicator UTN with magnetic display

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Exprodloužená záruka 24 mesíců Magnetický stavoznak s horní montáží KSR Kuebler, model UTN
  Stavoznak s horní montáží - typ UTNStavoznak s horní montáží - typ UTNStavoznak s horní montáží - typ UTN

  Hladinoměr, který zobrazuje výšku hladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  KSR Kuebler specialista

  • ikona parametru hustotaHustota: ≥ 400 kg/m3
  • ikona parametru teplotaTeplota: -196 °C až +300 °C
  • ikona parametru tlakTlak: vakuum až 4 MPa
  • ikona parametru výstupVýstup: vizuální, elektrický (analogový/digitální)
  • ikona parametru ---HART® ver. 5 a 7
  • ikona parametru ---Bluetooth® ver. 5.0 (BLE)
  • ikona parametru materiálMateriál: 316Ti, 316L / Titan Gr.2
  • ikona parametru krytíKrytí: IP65 - IP68

  Modely hladinoměrů

  UTN-S (standardní)
  UTN-C (kompaktní)

  Logo WIKA
  KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH je členem WIKA Group.

  Popis

  Stavoznak s horní montáží model UTN od výrobce KSR Kuebler/WIKA je umístěn shora v nádrži přímo v prostoru měření. Je tvořen komorou, v níž se pohybuje vodící tyč, na jejímž dolním konci je připevněn plovák. Na horním konci vodící tyče je upevněn integrovaný permanentní magnet. V kontaktu s měřeným médiem je pouze plovák a vodící tyč. Vně komory je umístěna zobrazovací lišta s otočnými dvoubarevnými segmenty (válečky). Ty mají také své vlastní permanentní magnety, které jsou ovlivňovány magnetem vodící tyče, která společně s plovákem kopíruje hladinu. Při ovlivnění dochází k otáčení segmentů, čímž z pohledu pozorovatele nastane změna jejich barvy. Hranice mezi barvami signalizuje úroveň hladiny. Magnetické pole vodící tyče působí i na blízké okolí komory, kde ovládá další instalované měřicí prvky (limitní spínače, kontinuální snímače).


  Stavoznak s horní montáží

  Vlastnosti

  • magnetická dvoubarevná zobrazovací lišta (indikace výšky hladiny bez nutnosti napájení), s možností přídavného LED osvětlení
  • spojité měření hladiny (i mezihladiny) s volitelným rozlišením, standardně do výšky 3 m
  • senzor s výstupním signálem 4 – 20 mA s možností HART® (ver. 5 až 7) nebo rozhraním Bluetooth® (BLE 5.0), FOUNDATION™ fieldbus a PROFIBUS PA
  • volitelná kombinace místního zobrazení, proudového výstupu a limitních spínačů
  • individuální konstrukce na přání zákazníka
  • možné dodat včetně uklidňovací trubky (stilling well)
  • použití pro teploty -196 °C až +300 °C, provozní tlak vakuum až 4 MPa
  • materiál komory nerez 316Ti, 316L, vodicí tyče a plováku nerez nebo Titan Gr.2
  • certifikáty: PED, ATEX (Ex h), EAC (TR CU), GOST
  • možnost rozšíření standardní záruky
  • krytí IP65 – IP68

  Použití

  • chemický a petrochemický průmysl
  • těžba ropy a zemního plynu
  • energetická zařízení, turbíny, elektrárny
  • vodohospodářství
  • potravinářství
  • farmacie

  Logo Ex
  Hladinoměry UTN mohou být dodány v provedení pro montáž do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex).

  BMD

  Model BMD

  Magnetická zobrazovací lišta

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Magnetické zobrazovací lišty slouží jako nepřetržitá vizuální indikace hladiny pomocí dvoubarevných segmentů bez potřeby napájecího zdroje. Jsou tlakotěsně a plynotěsně odděleny od komory. Na přání lze dodat s LED osvětlením i pro výbušné prostředí.


  BGU

  Model BGU

  Limitní spínač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Limitní spínače slouží ke zjištění hranic úrovně plnění, generují binární signál, který může ovládat řídicí zařízení. K dispozici jsou varianty s různým schválením včetně SIL 1.


  BLR

  Model BLR

  Kontinuální odporový snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový liststránka produktu


  Snímače s odporovým řetězcem se používají pro nepřetržité kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s interním nebo externím převodníkem, který mění odporový signál na analogový výstup úměrný výšce hladiny. Převodníky jsou také k dispozici v programovatelných verzích 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7) nebo s komunikacemi Bluetooth® (BLE 5.0), PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus.


  BLM

  Model BLM

  Magnetostrikční kontinuální snímač

  Pro stavoznak UTN s horní montáží

  katalogový list stránka produktu


  Magnetostrikční snímače se používají pro nepřetržité a vysoce přesné kontinuální sledování a záznam úrovně hladiny v kombinaci s externí jednotkou, která převádí signál generovaných torzních kmitů vzniklých magnetických polí na analogový výstup. Vyhodnocovací jednotka je k dispozici s výstupem v programovatelné verzi 4 – 20 mA HART® (verze 5 a 7).


  Displej BA304G (Ex) a BA504G


  Model BA304G a BA504G

  Externí displej pro montáž na stěnu

  Pro kontinuální snímač BLR a BLM

  katalogový liststránka produktu


  Externí displej pro montáž na stěnu nebo pomocí třmenu na konstrukci slouží jako zobrazovač hodnot převodníku snímačů BLR a BLM. Displej se 4 velkými číslicemi je napájený z proudové smyčky. Jeho vysokou odolnost IP66 zaručuje robustní pouzdro z kompozitu GRP nebo nerezové oceli. K dispozici jsou i verze pro snímače s jiskrovou bezpečností a pevným závěrem.

  Tvorba objednacího kódu

  1 2 3 4 5 6 7 8 9
  UTN 50/40/C MG L800/M500 V42x2 MRA/SK 3/M ZTS50/300 Ex

  UTN

  1. typ
  2. procesní připojení
  3. kontinuální snímač (volitelné)
  4. délka vyložení L / měřicí rozsah M
  5. materiál a rozměr obtokové komory
  6. magnetická zobrazovací lišta (volitelné)
  7. limitní spínač (volitelné)
  8. plovák
  9. schválení (volitelné)

  Příklady kódů

  UTN-EN50/16/B1-L350/M175-V42x2-MRAV-ZTS150/PN1/K72/UTN
  UTN-100/6/C-MG-L850/M625-V60x2-MRA/SAC-ZTS60/200/PN16/UTN-Ex
  UTN-EN80/16/B1-L1.500/M1.000-XL60x2,77-MRA-2/M-ZTS75/150/PN16/UTN/R48
  UTN-4/150/RF-L1800/M1150-V60x2-MRAV/SVS-ZTS75/200/PN16/UTN-Ex
  UTN-EN125/40/B1-MG-L3.000/M1.760-L76x2-MRA-4/M-ZTS60/400/PN40/UTN/K72-Ex

  Aplikace související s výrobcem KSR Kuebler

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  ilustrační obrázek aplikace Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  ilustrační obrázek aplikace Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  ilustrační obrázek aplikace Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.


  Relevantní články z blogu

  • Magnetické stavoznaky s horní montáží

   Magnetické nepřímé stavoznaky představují spolehlivé, přesné a nákladově efektivní řešení pro měření výšky hladiny. Lze je namontovat z boku nádrže (obtokové stavoznaky) nebo ze shora (stavoznaky s horní montáží)…

  • Stavoznaky s vizuální signalizací pro měření výšky hladiny

   V průmyslu existuje nepřeberné množství aplikací, kde je nutné sledovat výšku hladiny. Pro její měření je známo několik metod, konkrétní volba dané metody zpravidla záleží na zadavateli, ale v mnohých případech se návrh vhodné metody měření rodí už při samotné projekci zařízení…


  Novinky