Bronkhorst

zpět na výpis dodavatelů

logo výrobce BronkhorstHolandský výrobce Bronkhorst nabízí široké portfolio termických, Coriolisových a ultrazvukových hmotnostních průtokoměrů a regulátorů průtoku (mass flow controller) zejména pro menší průtoky plynů a kapalin…zobrazit více

Tyto přístroje jsou používány pro měření a regulaci hmotnostního průtoku při různých aplikacích v laboratořích, průmyslové výrobě i v prostředí s nebezpečím výbuchu ATEX zóna 2 i zóna 1. Sdílením zkušeností a blízké spolupráci při vývoji nových aplikací se stálými partnery na poli hmotnostního průtoku byly rozšířeny funkce přístrojů Bronkhorst a byly vyvinuty speciální systémy pro měření a kontrolu průtoku jako například systém pro přípravu par kapaliny v proudu nosného plynu CEM nebo funkce multi fluid pro přenastavení průtokoměru až na 100 plynů přímo na pracovišti.

Hmotnostní průtokoměry měří průtok nezávisle na teplotě a tlaku média. Regulátory hmotnostního průtoku nastaví stabilní průtok média nezávisle na změnách tlaku díky integrované PID regulaci, která neustále porovnává měřenou hodnotu s nastavenou. Nabízíme i možnost pozáručního servisu a kalibrace v autorizované kalibrační laboratoři v ČR.