Často používané výrazy v měření průtoku

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Často používané výrazy v měření průtoku

  Zapojení miniCORI-FLOW - měření průtoku

  Měření průtoku je nedílnou součástí jak mnoha průmyslových odvětví, tak i laboratorního výzkumu. Ať už potřebujete měřit nebo regulovat průtok plynu nebo kapaliny, je pravděpodobné, že se setkáte s mnoha novými výrazy.

  Proto jsme si pro vás připravili přehled nejčastěji používaných specifických výrazů, který máme v plánu postupně rozšiřovat. Přehled obsahuje výrazy, jejich vysvětlení a synonyma včetně chybně používaných výrazů.

  Bypassová metoda měření
  bypass, bypass method, bypassový průtokoměr, bypass flow meter
  S touto metodou se lze setkat u našich termický průtokoměrů, médium je při vstupu do průtokoměru usměrněno na laminární proudění a poté rozděleno do více stejných kapilár, jedna z nich obsahuje i senzor přístroje, ten provede měření a přepočítá jej ke zbytku objemu v ostatních kapilárách.
  Citlivost na umístění
  attitude sensitivity, orientace instalace, orientation
  Vzhledem k principu některých zařízení je nutné dbát na správnou orientaci při instalaci, aby se nestalo, že se budou u senzoru například hromadit bublinky plynu apod.
  Citlivost na změny tlaku
  tlaková citlivost, přessure sesitivity
  Přístroje jsou kalibrovány na určitý tlak a pokud dojde k jeho zvýšení, či snížení, může to lehce zkreslovat výsledek.
  Coriolisův průtokoměr
  coriolis, cori flow meter, koriolis, coriollis
  Hmotnostní průtokoměr fungující na principu snímání coriolisovy síly, kmitající kapilárou proudí médium, což způsobuje odchylku v kmitech, výhodou je vysoká přesnost a jako bonus i měření hustoty média.
  Hmotnostní průtok
  mass flow, mass flow rate
  Hmotnost látky, která projde průtočným průřezem za jednotku času.
  Kalibrační křivka
  calibration curve
  Jde o křivku uloženou v zařízení, podle které si přístroj počítá snímaná data. Pokud máme například průtokoměr CO2, průtokoměr se chová jako by měřil výchozí plyn, tedy dusík a výsledek násobí konverzním faktorem podle kalibrační křivky.
  Konverzní faktor
  conversion factor, gas conversion factor, převodní faktor
  Jde o podíl molekulové hmotnosti měřeného plynu molekulovou hmotností dusíku, který má dohodnutou hodnotu 1. Využívá se k přepočtu ostatních plynů v průtokoměrech.
  Normální referenční podmínky
  normal conditions, normal conditions european, normované podmínky
  Jde o výchozí podmínky, ke kterým se vztahují jednotky. Normální podmínky jsou využívány v Evropě a nejčastěji se můžete setkat s normálním litrem za minutu ln/min, normálním mililitrem za hodinu mln/h atd. Jde o 0°c a 1,013 bar.
  Objemový průtok
  volume flow, volume flow rate
  Objem látky, která projde průtočným průřezem za jednotku času.
  Objemový průtokoměr
  volume flow, volume flow meter
  Naproti hmotnostnímu měření dává tento typ průtokoměrů přednost měření volumetrickému, v praxi jsou v průtokoměru otáčena asymetrická kola o známém objemu a otáčky jsou snímány.
  Operační rozpětí teploty
  operační teplota, provozní teplota, temperature span, operational temperature
  Udává rozpětí, kdy výrobce zaručuje správnou práci zařízení a přesné měření, pro průtokoměry bronkhorst to je běžně -10 … 70°c.
  PID
  PID controller, PID
  Pid regulátor je spojitý regulátor skládající se z proporcionální integrační a derivační části, přenos regulátoru se vyjadřuje jako poměr těchto veličin.
  Průmyslová sběrnice
  sběrnice, bus, industrial bus, bus interface, communication interface, síťová karta, řídící karta
  Jde o zařízení, které zajišťuje komunikaci zařízení s řídícím systémem ve výrobě, naše průtokoměry lze vybavit následujícími: canopen®, devicenet™, ethercat®, profibus dp, profinet, modbus rtu, ascii or tcp/ip, ethernet/ip, powerlink a flow-bus.
  Průtok
  flow, flow rate
  Množství látky, které projde průtočným průřezem za jednotku času.
  Průtokoměr
  flow meter
  Zařízení měřící množství látky, které projde přes senzor za jednotku času.
  Převodní rozpětí
  turndown ratio, poměr, ratio
  Průtokoměry Bronkhorst mají skoro vždy rozsah v poměru 1:50 minimální:maximální průtok.
  Referenční podmínky
  výchozí podmínky, reference conditions
  Jde o podmínky používání měřidla, které jsou předepsané pro jeho zkoušky nebo pro zabezpečení vzájemné srovnatelnosti výsledků měření.
  Regulátor průtoku
  solenoid, ventil, mfc, mass flow controller, flow controller, průtokový ventil, průtokoměr
  Zařízení, které reguluje množství, které proteče přes senzor za jednotku času, oproti průtokoměru je vybaveno i ventilem, většinou solenoidem.
  RS-232
  RS232, Sub D9, DE-9 M, DE-9 F, digitální komunikace, rs232 konektor
  Jedná se o sériovou linku komunikačního rozhraní, které se používá jak u pc, tak i u ostatní elektroniky, průtokoměry nejsou výjimkou. Nejčastěji se pro komunikaci používá konektor d-sub s 9 piny de-9..
  Standardní referenční podmínky (Amerika)
  standard reference, standard conditions american, standardní podmínky
  Jde o americkou definici referenčních podmínek, ke které se stahují jednotky, nejčastěji se setkáme se standardním kubickým centimetrem sccm atd. Podmínky jsou vztaženy na 14,6959 psi a 32°f.
  Standardní referenční podmínky (Evropa)
  standard reference, standard conditions, standardní podmínky
  Jde o alternativu k normálním podmínkám, jednotky jsou standardní litry za minutu ls/min, standardní mililitry za hodinu mls/h atd. Výchozí podmínky jsou 20°c a 1,013 bar.
  Termický průtokoměr
  thermal flow meter, thermal flow controller, thermal mfc, thermal mfm, bypass flowmeter
  Hmotnostní průtokoměr fungující na principu rozdílné teploty sond na senzoru.
  Ultrazvukový průtokoměr
  sonický průtokoměr, Ultrasonic flow meter
  Hmotnostní průtokoměr fungující na principu měření rychlosti šíření zvuku v kapalině.
  Autor článku: Jan Veleba - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Průtokoměry a regulátory průtoku plynu, Průtokoměry a regulátory průtoku kapalin), nebo si prohlédnout relevantní produkt (). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce Bronkhorst.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.