Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Články z kategorie hmotnostní průtok

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Díky bioreaktorům dnes efektivně vyrábíme látky a dosahujeme procesů, které byly dříve technologicky velmi náročné na provedení, ba dokonce zcela nemožné. Krásným příkladem je výroba inzulinu. Dříve jej bylo třeba extrahovat ze slinivek jatečních vepřů, což bylo velmi nákladné. Navíc bylo množství extrahovaného inzulinu omezené počtem vepřů, nemluv…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 4 minuty

  Plyny v emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

  Emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem dále ICP-OES nachází široké využití napříč sektory, od analýz biologických a geologických vzorků, přes kontrolu znečištění životního prostředí až po průmyslové aplikace. Díky této technice lze analyzovat téměř všechny známé prvky s širokým rozsahem citlivosti, od jednotek ppb po stovky ppm. …

  autor: Jan Veleba doba čtení: 3 minuty

  5 nejběžnějších problémů při výběru průtokoměrů plynů nebo kapalin

  Ať už provádíme výzkum nebo se pohybujeme v některém průmyslovém odvětví, dříve či později se dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat změřit nebo regulovat protékající plyn (případně kapalinu). Čeká nás tedy výběr přístroje, který musí splňovat parametry, které chceme měřit, to ovšem nemusí být tak přímočaré, jak se na první pohled může zdát.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 7 minut

  Často používané výrazy v měření průtoku

  Ať už potřebujete měřit nebo regulovat průtok plynu nebo kapaliny, je pravděpodobné, že se setkáte s mnoha novými výrazy. Proto jsme si pro vás připravili přehled nejčastěji používaných specifických výrazů.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 6 minut

  Přehled plynů v databázi EL-FLOW Prestige

  Vlastnosti plynů se mění s jejich teplotou a tlakem. Přinášíme tabulku 100 nejčastěji měřených plynů k modelu EL-FLOW Prestige (termický hmotnostní průtokoměr / regulátor průtoku) využívá měření teploty (a tlaku, pokud je to aplikovatelné) v reálném čase pro okamžité výpočty vlastností plynů přímo v přístroji. …

  autor: Jan Veleba doba čtení: 2 minuty

  Jak regulovat nízký průtok kapalin 5/5

  V pátém a posledním díle zjistíme, jak okolní podmínky ovlivňují regulaci průtoku. Zjistíme, co je dobré udělat, v procesu před zakoupení průtokoměru / regulátoru průtoku a co vše může průtok ovlivnit.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 5 minut

  Jak regulovat nízký průtok kapalin 4/5

  V předchozím díle jsme si několikrát zdůraznili, jak důležité je zamezit rozpouštění plynu do kapaliny a jak velký vliv na stabilitu rozpuštěný plyn může mít, obzvláště u ultra malých průtoků. Pokud se chceme problémům spojeným s používáním tlakové nádoby vyhnout, je třeba použít pumpu, která bude generovat stabilní vstupní tlak.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 3 minuty

  Jak regulovat nízký průtok kapalin 3/5

  V první části naší série o nízkých průtocích jsme si řekli, co přesně jsou nízké a ultra nízké průtoky. V té druhé části jsme se podělili o rady a doporučení, jak optimalizovat váš systém s nízkým průtokem. V této části se zaměříme na případy, kdy používáme jako zdroj kapaliny tlakovou nádobu.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 5 minut

  Jak regulovat nízký průtok kapalin 2/5

  V této části se budeme věnovat optimalizaci a stabilizaci malých průtoků v systému, podělíme se o rady a doporučení, jaké rozměry jsou nejvhodnější, jaký materiál použít a které jsou nejlepší procedury.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 5 minut

  Jak regulovat nízký průtok kapalin 1/5

  Co mají mikro reaktory, výzkum katalyzátorů a dávkování odorantu společného? Všechny vyžadují manipulaci s nízkými průtoky. Ve světe regulace a měření průtoku rozlišujeme mezi nízkými a vysokými průtoky. Bronkhorst je proslulý dodavatel zařízení specializujících se právě na nízké průtoky.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 4 minuty

  Jak vybrat průtokoměr?

  Tento článek se zaměřuje na důležité prvky, které jsou součástí výběru průtokoměru, s ohledem na rozdíl mezi měřením objemovým a hmotnostním.…

  autor: Jan Veleba doba čtení: 7 minut

  Měření a regulace hmotnostního průtoku plynu a kapalin pomocí průtokoměrů na tepelném principu

  Vztah hmotnostního průtoku a objemového průtoku je popsán Boyleovým zákonem, který jej definuje rovnicí P1 × V1 = P2 × V2. Z rovnice vyplývá, že při změně tlaku dochází ke změně objemu, ovšem skutečné množství média zůstává stejné…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 4 minuty

  Dávkování kapalného oxidu uhličitého při extruzi polystyrenové pěny

  Extruze (vytlačovaní) je efektivní technika při výrobě plastových výlisků konstantních tvarů. Podstata této techniky je prostá: zahřát požadovaný materiál na určitou teplotu a protlačit ho do formy. Výrobce Bronkhorst nabízí moderní řešení dávkování CO2, které předchází kolísání tlaku a zaručuje stabilní proces extruze.…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 3 minuty

  Dávkování plynu do bioreaktorů pomocí hmotnostních průtokoměrů Bronkhorst

  Bioreaktory představují „umělou líheň“ bakteri. Jde o zařízení, kde je třeba regulovat teplotu, dávkování plynů a kapalin a sledovat hodnotu pH. Základem pro vedení kultivace bakterií v bioreaktoru je vysoce přesné dávkování plynů, jako jsou kyslík a oxid uhličitý.…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 2 minuty

  Tepelné snímače a regulátory hmotnostního průtoku plynu Bronkhorst EL-FLOW Prestige

  Tepelné hmotnostní průtokoměry a regulátory průtoku plynů řady El-Flow® Prestige od firmy Bronkhorst jsou nejvšestrannější přístroje svého druhu na světě…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 6 minut

  Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

  Elektronické regulátory a snímače tlaku Bronkhorst nabízí sestavy, kde je každý elektronický snímač tlaku nebo regulátor vyroben podle specifikací zákazníka a podle podmínek použití; provedení může být laboratorní nebo do průmyslového prostředí, do podmínek se zvýšenou prašností, vlhkostí nebo s nebezpečím výbuchu…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 6 minut

  Měření nejmenších průtoků Coriolisovou metodou

  Průtokoměry měřící na Coriolisově principu přímo měří hmotnostní průtok protékaného média. Jsou tedy nezávislé na tlaku a vlastnostech měřeného média a lze je použít k měření libovolných plynů nebo kapalin…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 2 minuty

  Bronkhorst ES-FLOW – ultrazvukový průtokoměr a regulátor malých průtoků kapalin

  Bronkhorst, přední evropský výrobce hmotnostních průtokoměrů a regulátorů průtoku, uvádí na trh novou řadu ultrazvukových průtokoměrů pro měření a regulaci malých průtoků kapalin – nejmenších na trhu z těch, které využívají ultrazvukový princip měření…

  autor: Martin Niederle doba čtení: 4 minuty