Přehled plynů v databázi EL-FLOW Prestige

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Přehled plynů v databázi EL-FLOW Prestige

  Vlastnosti plynů se mění s jejich teplotou a tlakem. Model EL-FLOW Prestige, termický hmotnostní průtokoměr / regulátor průtoku využívá měření teploty (a tlaku, pokud je to aplikovatelné) v reálném čase pro okamžité výpočty vlastností plynů přímo v přístroji. Aby to bylo možné je tento model vybavený vestavěnou databází plynů a jejich vlastností (Fluidat-On-Board). Firma vycházela z dat, která za mnoho let v branži nasbírala a vybrala 100 nejčastěji měřených plynů, které se nachází v tabulce níže. Nemusíte se obávat, pokud potřebný plyn v tabulce nenajdete, další plyny lze přidat podle potřeb zákazníka.

  Univerzální hmotnostní průtokoměr plynu EL-FLOW Prestige

  Univerzální hmotnostní průtokoměr plynu EL-FLOW Prestige

  Plyny v databázi modelu EL-FLOW Prestige od Ledna 2019

  1,3-Butadien C4H6
  2,2-Dimethylpropan C5H12
  Acetaldehyd C2H4O
  Acetylen C2H2
  Amoniak NH3
  Argon Ar
  Arsan AsH3
  Brommethan BrCH3
  Bromovodík HBr
  Bromtrifluormethan CBrF3
  But-1-en C4H8
  But-1-yn C4H6
  cis-But-2-en C4H8
  Cyklobutan C4H8
  Cyklopropan C3H6
  Deuterium D2
  Diboran B2H6
  Dibromdifluormethan CBr2F2
  Difluorid kyslíku OF2
  Dichlordifluormethan CCl2F2
  Dichlorfluormethan CHCl2F
  Dichlorsilan SiH2Cl2
  Dikyan C2N2
  Dimethylamin C2H7N
  Dimethylether C2H6O
  Disilan Si2H6
  Dusík N2
  Ethan C2H6
  Ethylen C2H4
  Fluor F2
  Fluorid boritý BF3
  Fluorid dusitý NF3
  Fluorid chloritý ClF3
  Fluorid sírový SF6
  Fluorid siřičitý SF4
  Fluormethan CH3F
  Fluorovodík HF
  Fluortrichlormethan CCl3F
  Fosfan PH3
  Fosgen COCl2
  Freon 114 C2CI2F4
  Freon 23 CHF3
  Freon 113 C2Cl3F3
  Freon 115 C2ClF5
  Freon 116 C2H6
  Freon 134 C2H2F2
  Freon C318 C4F8
  Helium He
  Hexafluorid molybdenu MoF6
  Hexafluorid wolframu WF6
  Hydrid Germaničitý GeH4
  Chlor Cl2
  Chlordifluormethan CHClF2
  Chlorethan C2H5CL
  Chlorid boritý BCl3
  Chlorkyan CNCl
  Chlormethan CH3Cl
  Chlorovodík HCl
  Chlortrifluormethan CClF3
  Isobutan C4H10
  Isobuten C4H8
  Jodovodík HI
  Karbonylfluorid COF2
  Karbonylsulfid COS
  Krypton Kr
  Kyanovodík HCN
  Kyslík O2
  Methan CH4
  Methylamin CH5N
  Methylmerkaptan CH4S
  Monomethylamin CH5N
  n-Butan C4H10
  n-Pentan C5H12
  Neon Ne
  Oktafluoropropan C3F8
  Oxid dusnatý NO
  Oxid dusný N2O
  Oxid siřičitý SO2
  Oxid uhelnatý CO
  Oxid uhličitý CO2
  Propan C3H8
  Propandien C3H4
  Propen C3H6
  Propyn C3H4
  Selan H2Se
  Silan SiH4
  Sirouhlík CS2
  Sirovodík H2S
  Tetrafluorethan C2F4
  Tetrafluormethan CF4
  trans-But-2-en C4H8
  Trichlorsilan SiHCl3
  Trimethylamin C3H9N
  Vinylbromid C2H3Br
  Vinylfluorid C2H3F
  Vinylchlorid C2H3Cl
  Vodík H2
  Vzduch Vzduch
  Xenon Xe
  Autor článku: Jan Veleba - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete si přečíst související články Jak vybrat průtokoměr?, Měření a regulace hmotnostního průtoku plynu a kapalin pomocí průtokoměrů na tepelném principu, Tepelné snímače a regulátory hmotnostního průtoku plynu Bronkhorst EL-FLOW Prestige, nebo se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Měření a regulace průtoku, Průtokoměry a regulátory průtoku plynu), nebo si prohlédnout relevantní produkt (EL-FLOW Prestige, všestranný hmotnostní průtokoměr). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce Bronkhorst.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.