Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Chemický a petrochemický průmysl

  Chemický a petrochemický průmysl se zabývá výrobou a prodejem chemických látek a produktů. Tyto látky se používají v mnoha odvětvích, jako jsou plasty, textilie, farmacie nebo potravinářství. Petrochemický průmysl se zaměřuje na výrobu chemických látek z ropy nebo zemního plynu.

  Měření vlhkosti při výrobě a skladování chemikálií

  Měření vlhkosti při nakládání s chemikáliemi

  Měření relativní vlhkosti, absolutní vlhkosti a teploty pro efektivní a bezpečné sušení, zpracování a skladování chemikálií.V chemickém průmyslu je analýza vlhkosti nutná pro zajištění hladkého průběhu sušení, jako je sušení rozprašováním nebo sušení ve vakuu. Přesným měřením relativní vlhkosti (RH), absolutní vlhkosti, rosného bodu a teploty si výrobce chemikálií může být jistý, že nedochází k odchylkám v kvalitě vyráběných práškových chemikálií, že proces sušení je efektivní a využití energie je optimalizováno.

  Monitorování vlhkosti je také nutné ve skladech chemikálií, aby se zachovala kvalita konečného výrobku a zabránilo se riziku chemické reakce a výbuchu. Kontrola vlhkosti je rovněž zásadní pro zachování hygroskopických látek a prevenci spékání prášku. A konečně, monitorování podmínek a kontrola vlhkosti jsou nezbytné pro zajištění bezpečného prostředí tam, kde se používají rukavicové boxy, reakční komory a vakuové komory.

  Jak měřit vlhkost?

  Monitorování minimální a maximální výšky hladiny u nádrží pohonných hmot

  Monitorování maximální a minimální hladiny

  Sledování minimální a maximální hladiny paliva v nádržích je důležité z několika důvodů. Hlídáním minimální hladiny je zajištěna informace, že jsou k dispozici dostatečné zásoby paliva a hlídáním maximální hladiny je naopak zajištěna informace, že nedošlo k přeplnění nádrže a nehrozí tak únik pohonných hmot, který může zapříčinit negativní dopady na životní prostředí. Typicky se s touto aplikací můžeme setkat u nádrží čerpacích stanic pohonných hmot.

  Existuje řada způsobů, jak monitorovat minimální a maximální hladiny palivových nádrží. Jednoduchým a jedním z nejspolehlivějších způsobů je měření pomocí plovákových hladinoměrů. Plovákové hladinoměry jsou senzory, které využívají plovák, který stoupá a klesá s hladinou pohonných hmot. Senzor vyhodnotí polohu plováku a vyhodnocený signál odešle do monitorovacího systému. Tento typ senzorů je velice oblíbený a snadno se instaluje, není ale vhodný pro monitorování nádrží s neobvyklým tvarem nebo hladinami pohonných hmot, které se rychle mění.

  Detail aplikace

  Ventilové soupravy pro rafinerie

  rafinerie

  Ventilové soupravy jsou důležitou součástí výrobního procesu v rafineriích. Jsou používány k regulaci průtoku kapalin a plynů v různých fázích výroby a distribuce. Ventilové soupravy jsou navrženy tak, aby mohly pracovat v těžkých podmínkách a zajistit spolehlivou obsluhu po dlouhou dobu. Nejčastější použití ventilových souprav u našich zákazníků je k vysílači tlaku (transmitter).  Transmitter je umístěn na potrubí kdekoliv v rafinerii právě na vícecestné ventilové soupravě. Ta v případě potřeby umožňuje například odtlakování vysílače a jeho kalibraci. Neváhejte se na nás obrátit s poptávkou vícecestných souprav od námi dodávaných špičkových výrobců Astava a Multi Instruments. Oba zmínění výrobci mají v nabídce nejrůznější provedení nerezových ventilových souprav a ochranných skříní.

  Detail aplikace

  Další odvětví