Výroba stlačeného vzduchu

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Energetický průmysl

  Energetický průmysl se zabývá výrobou a distribucí elektřiny a tepla. Tento průmysl zahrnuje klasické zdroje energie, jako jsou uhlí, ropa nebo zemní plyn, stejně jako obnovitelné zdroje energie, jako jsou vodní, větrná nebo sluneční energie.

  Výroba stlačeného vzduchu

  Stlačený vzduch je důležitou součástí mnoha průmyslových procesů. Ovlivňuje kvalitu procesu i konečného produktu. A co víc, stlačený vzduch často představuje největší spotřebu elektřiny v provozu. Vzhledem k tomu, že důležitost čistého, suchého stlačeného vzduchu – a náklady s ním spojené – je tak vysoká, stává se jeho pečlivé řízení a monitorování zásadním úkolem každého závodu. Jedním z nejdůležitějších parametrů spojených s kvalitou stlačeného vzduchu je rosný bod. Použitím stabilního měření rosného bodu se můžete vyhnout přesušení procesu a tím šetřit energii a chránit zařízení před korozí.

  Měření rosného bodu v kombinaci s měřením tlaku nabízí další jedinečné výhody. Když jsou data rosného bodu spojena se vstupem živého tlaku, převody na atmosférický tlak nebo ppm jsou dostupné online, takže informace nejsou nejednoznačné. Regulační požadavky na tlačný plyn lze tedy splnit snadno a rychle. Jako první na trhu uvedla Vaisala produkt speciálně navržený pro splnění této potřeby. Převodník rosného bodu a tlaku Vaisala DPT146 je zvláště vhodný pro náročné aplikace se stlačeným vzduchem.

  Čím měřit rosný bod?

  Měření vodíku a jiných plynů rozpuštěních v oleji transformátorů

  Monitoring plynů rozpuštěných v oleji je zásadní pro bezpečný a spolehlivý provoz energetických zařízení jako jsou výkonové transformátory. Základním rozkladovým plynem, který se generuje při poruše v transformátorech je vodík.

  Monitorování vodíku jako rozkladového plynu, který vzniká při výbojích, jiskřeních, poruše izolace či zkratu je základním diagnostickým nástrojem, který můžeme na transformátor nasadit, tak, abychom posoudit stav transformátoru.

  Online DGA monitoring?

  Měření otáček parních turbín

  Turbína parní

  Měření otáček parních turbín je důležité pro kontrolu a řízení výkonu a účinnosti turbíny. Parní turbína je zařízení, které využívá tlak páry k pohánění rotoru a generování elektrické energie. Otáčky parní turbíny jsou důležité pro řízení výkonu turbíny a pro zajištění optimální účinnosti. Existují různé způsoby, jak měřit otáčky parních turbín. Nejčastěji se používají digitální otáčkoměry nebo laserové snímače otáček.

  Otáčkoměry jsou přístroje, které měří a zobrazují počet otáček za minutu pomocí optického nebo elektrického senzoru. Laserové snímače otáček jsou pokročilejší zařízení, která využívají laserový paprsek k měření počtu otáček za minutu. Měření otáček parních turbín je důležité pro kontrolu a řízení výkonu a účinnosti turbíny. Otáčky turbíny jsou důležité pro řízení výkonu a pro zajištění optimální účinnosti.  Tyto přístroje umožňují přesné měření počtu otáček za minutu a také umožňují sběr a ukládání dat pro další analýzu a kontrolu.

  Jak zobrazovat otáčky turbíny?

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  Jedním ze způsobů, jak hladinu oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení hlídat, je měření pomocí plovákových limitních hladinoměrů. Plovákové limitní hladinoměry jsou senzory využívající plovák, který stoupá a klesá s hladinou oleje. Senzor vyhodnotí polohu plováku a vyhodnocený signál odešle do monitorovacího systému. Tento typ senzorů je velice oblíbený pro svoji jednoduchost a spolehlivost, snadno se také instaluje.

  Jak hlídat minimální hladinu oleje?

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín je nesmírně důležité pro kontrolu a řízení chodu parních turbín. Existují různé způsoby, jak měřit výšku hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín. Často se používají magnetické obtokové stavoznaky, a to v několikanásobných sestavách, obvykle v kombinaci s nějakým typem spojitého odporového nebo magnetostrikčního snímače. Měření může být doplněno i o limitní spínače hlídající minimální a maximální stav hladiny. Magnetické obtokové stavoznaky tak zajišťují vizuální kontrolu výšky hladiny na místě i dálkový přenos dat do řídicího systému.

  Jak měřit výšku hladiny kondenzátu?

  Další odvětví


  Novinky