Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Energetický průmysl

  Energetický průmysl se zabývá výrobou a distribucí elektřiny a tepla. Tento průmysl zahrnuje klasické zdroje energie, jako jsou uhlí, ropa nebo zemní plyn, stejně jako obnovitelné zdroje energie, jako jsou vodní, větrná nebo sluneční energie.

  Hlídání minimální hladiny oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení

  Zhášecí tlumivka zemního spojení slouží k odstranění nežádoucích vln v elektrickém napětí, které mohou vznikat při přechodu mezi různými zdroji energie nebo při připojení velkých zatěžovacích zdrojů. Minimální hladina oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení je nezbytná pro její správnou funkci a ochranu před poškozením. Pokud je hladina oleje příliš nízká, může dojít k přehřátí a poškození tlumivky. Hladinu oleje proto musíme pravidelně kontrolovat a případně ji doplňovat, pokud je to nutné.

  Jedním ze způsobů, jak hladinu oleje ve zhášecí tlumivce zemního spojení hlídat, je měření pomocí plovákových limitních hladinoměrů. Plovákové limitní hladinoměry jsou senzory využívající plovák, který stoupá a klesá s hladinou oleje. Senzor vyhodnotí polohu plováku a vyhodnocený signál odešle do monitorovacího systému. Tento typ senzorů je velice oblíbený pro svoji jednoduchost a spolehlivost, snadno se také instaluje.

  Detail aplikace

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín

  Parní turbína je nejpoužívanější tepelný rotační lopatkový motor sloužící k přeměně vnitřní energie páry na mechanickou energii. Moderní energetická turbína sestává z několika technologických uzlů a jedním z těchto uzlů je i kondenzační nádrž. Ta slouží jako tepelný výměník, kde dochází ke kondenzaci páry, vystupující z koncových dílů turbíny, na kapalný vodní kondenzát.

  Měření výšky hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín je nesmírně důležité pro kontrolu a řízení chodu parních turbín. Existují různé způsoby, jak měřit výšku hladiny v kondenzačních nádržích parních turbín. Často se používají magnetické obtokové stavoznaky, a to v několikanásobných sestavách, obvykle v kombinaci s nějakým typem spojitého odporového nebo magnetostrikčního snímače. Měření může být doplněno i o limitní spínače hlídající minimální a maximální stav hladiny. Magnetické obtokové stavoznaky tak zajišťují vizuální kontrolu výšky hladiny na místě i dálkový přenos dat do řídicího systému.

  Detail aplikace

  Další odvětví