Měření průtoku a vlhkosti dřevní štěpky při výrobě pelet

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Dřevozpracující průmysl, celulóza a papír

  Dřevozpracující průmysl se zabývá zpracováním dřeva na různé produkty, jako jsou dřevotřískové desky, nábytek nebo palety. Dalším produktem dřevozpracujícího průmyslu je celulóza potažmo papír. Celulóza se dále zpracovává, z celulózy se vyrábí například textilie a především papír. Ten se dále zpracovává, tiskne, řeže, ohýbá, laminuje.

  Měření průtoku a vlhkosti dřevní štěpky při výrobě pelet

  Stejně jako u všech biologických látek se zbytková vlhkost dřevěného materiálu mění v závislosti na druhu dřeva a také na vnějších podmínkách, tedy na počasí. Při výrobě dřevěných pelet se zpracovává dřevní štěpka, piliny nebo hobliny a informace o zbytkové vlhkosti hraje rozhodující roli z hlediska pevnosti a výhřevnosti konečného výrobku.

  Ke kontrole kvality a automatizaci výrobního procesu je ideální použít kontinuální měření vlhkosti pomocí systému HUMY300 prostřednictvím instalace do šnekových nebo řetězových dopravníků.

  Při recirkulaci materiálu do sil nebo big-bagů se v praxi používá systém kontinuálního měření sypkých hmot MF 3000.

  Jak měřit vlhkost a průtok sypkých látek?

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích

  Měření tlaku oleje v dřevozpracujícím průmyslu.

  Měření tlaku oleje v těžkých strojích dřevozpracujícího (či jiného těžkého průmyslu) je nezbytným prvkem pro udržení bezpečného a spolehlivého provozu. Tlak oleje slouží jako indikátor pro hladinu a proudění mazacího oleje v systému. Pokles tlaku může naznačovat nedostatek mazacího oleje, což může vést k přehřátí a poškození součástí. Na druhé straně, nárůst tlaku může být známkou blokace nebo závady v systému mazání. Proto je důležité měřit tlak oleje pravidelně a při jakékoliv změně okamžitě reagovat.

  Měření tlaku oleje lze provést pomocí tlakoměrů Additel, u kterých z praxe víme, že bez problému zvládnou vysoké teploty oleje a často rázový nárůst tlaku. Tlakoměry se používají k manuálnímu měření tlaku v různých bodech v systému, ale mohou být nastavena i tak, aby měřila tlak v pravidelných intervalech a okamžitě upozornila na jakékoliv odchylky. Některé tlakoměry mohou být integrovány do řídícího systému stroje, což umožňuje sledovat stav systému mazání v reálném čase a okamžitě přijmout opatření, pokud je to nutné. Správné měření tlaku oleje tak pomáhá zajistit bezpečnost a spolehlivost provozu a prodloužit životnost strojů.

  Jak měřit tlak oleje ve strojích?

  Další odvětví


  Novinky