Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Životní prostředí

  Životní prostředí se týká kvality a stavu přírodních zdrojů, jako jsou voda, vzduch a země. To také zahrnuje ochranu a management přírodních ekosystémů, jako jsou les, moře nebo divočina. Životní prostředí se také týká snižování dopadu lidské činnosti na přírodní prostředí, jako jsou emise skleníkových plynů nebo odstraňování odpadu. Je to také o ochraně a podpoře biodiverzity, což zahrnuje ochranu ohrožených druhů rostlin a zvířat. Kromě toho, životní prostředí se týká i adaptace na klimatické změny, jako jsou změny teploty, srážek a povodní, a jak se na ně lidé a společnost mohou připravit.

  Měření CO2 a metrologických veličin v životním prostředí

  Uhelná elektrárna

  Dle listiny základních práv a svobod mám mít každý zaručeno právo na příznivé životní prostředí. Abychom mohli zjistit, zda-li se jedná stále o příznivé životní prostření, je nutno parametry tohoto prostředí nějak kvantifikovat.

  Senzory od firmy Vaisala jsou schopny změřit teplotu, atmosférický tlak, rosný bod či vlhkost. dále i směr a rychlost větru (např. pro směr dopadu rozptylových částic), množství a intenzitu srážek a v neposledním místě i koncentrace oxidu uhličitého (CO2). Mnoho z přístrojů se též používá i při výzkumu, kde řeší například to, jak se změní kvalita dřevní hmoty při zvýšení koncentrace CO2, jak se zrychli růst rajčat, či prodlouží možnost skladování ovoce při zvýšení koncentrací CO2 v atmosféře a pod.

  Jak monitorovat životní prostředí?

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  Pomocí hmotnostních regulátorů plynu je CO2 řasám dávkován tak, aby jej co nejefektivněji využily ke svému růstu. Řasy využívají CO2 jako zdroj uhlíku a v kombinaci se slunečním zářením z něj pomocí fotosyntézy vytvářejí cukry. Na světě existuje přes 50 tisíc druhů řas a mohou být zdrojem nejen cukrů, tuků a bílkovin, ale i antioxidantů nebo dokonce pigmentů. Nebýt přesné regulace, může dojít k moc nízké koncentraci CO2 a řasy začnou umírat na nedostatek potravy. Vysoká koncentrace CO2 je ovšem také špatná, protože může dojít k jeho rozpouštění ve vodě a tím zvýšení její kyselosti, což řasy velmi rychle vyhubí.

  Jak přesně dávkovat CO2?

  Další odvětví


  Novinky