PV instalační testovací sady

Tyto tester jcou schopny provádět všechny elektrické zkoušky požadované podle normy IEC 62446 (připojování fotovoltaických systémů do rozvodné sítě)