Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Vodohospodářství

  Vodohospodářství se zabývá plánováním, využíváním a ochranou vodních zdrojů. Toto zahrnuje vodní management, který se snaží zajistit dostatečné množství pitné vody pro lidi a průmysl, stejně jako ochranu před záplavami a regulaci hladiny vody v různých oblastech. Vodohospodářství také zahrnuje odstraňování odpadních látek z vody a údržbu vodních cest.

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Vodovodní rozvody

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  Měření tlaku vody je důležité také pro kontrolu stavu vodovodních zařízení a prevenci před nebezpečnými situacemi, jako jsou náhlé výkyvy tlaku nebo poruchy vodovodní sítě. Sledování tlaku vody umožňuje rychlou identifikaci potenciálních problémů v potrubí nebo v nádržích, jako jsou úniky, poruchy ventilů nebo změny průtoku vody. Správné měření tlaku vody v potrubí a nádržích umožňuje včasnou detekci problémů a umožňuje provádět účinnou údržbu a opravy vodovodní sítě. Naši zákazníci v oboru nejčastěji využívají tlakoměry Additel. Pro jednoduché aplikace, kde je třeba pouze vizuální odečet tlaku a peaku, využívají ADT 680. Pro aplikace, kde je třeba naměřené hodnoty implementovat do řídícího systému, využívají především Additel 685, který nabízí analogovou i digitální komunikaci. To zajišťuje bezpečnost vodovodního systému a jeho správnou funkčnost.

  Jak měřit tlak v potrubí?

  Monitorování výšky hladiny v čističkách odpadních vod

  čistička odpadních vod

  V čističkách odpadních vod se obvykle monitoruje výška hladiny vody v nádrži za účelem správného řízení a provozu čističky. Existuje několik způsobů, jak lze výšku hladiny v nádržích sledovat. Jeden z nejstarších, nejjednodušších a nejspolehlivějších způsobů limitního měření výšky hladiny v nádrži je pomocí závěsného plovákového spínače.

  Tento typ spínače je velmi odolný a spolehlivě pracuje i v nádržích s velkým množstvím pevných částic. Další jeho důležitou vlastností je, že neobsahuje žádné škodlivé látky jako je rtuť nebo olovo, což z něj činí šetrný vůči životnímu prostředí. Tento spínač má i certifikaci do prostředí s nebezpečím výbuchu. Díky této certifikaci lze závěsný plovákový spínač použít nejen v čističkách odpadních vod, ale i v jiných průmyslových aplikacích, kde jsou kladeny vysoké nároky na bezpečnost.

  Jak monitorovat výšku hladiny?

  Další odvětví


  Novinky