Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích

  Vodovodní rozvody

  Měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích je důležité pro zajištění optimálního provozu vodovodní sítě. Tlak vody v potrubí je nutné udržovat na správné úrovni, aby bylo zajištěno adekvátní zásobování vodou pro domácnosti a průmyslové podniky. Pro měření tlaku vody se využívají různé druhy tlakoměrů, které jsou umístěny přímo na potrubí nebo v nádržích. Tlakoměry mohou být digitální nebo analogové, ty však v poslední době spíše odeznívají a nahrazují se digitálními, které mohou měřit tlak vody v různých jednotkách a nabízí další funkce, jako sledování peaku (výkyvu tlaku max/min) nebo záznam hodnot tlaku.

  Měření tlaku vody je důležité také pro kontrolu stavu vodovodních zařízení a prevenci před nebezpečnými situacemi, jako jsou náhlé výkyvy tlaku nebo poruchy vodovodní sítě. Sledování tlaku vody umožňuje rychlou identifikaci potenciálních problémů v potrubí nebo v nádržích, jako jsou úniky, poruchy ventilů nebo změny průtoku vody. Správné měření tlaku vody v potrubí a nádržích umožňuje včasnou detekci problémů a umožňuje provádět účinnou údržbu a opravy vodovodní sítě. Naši zákazníci v oboru nejčastěji využívají tlakoměry Additel. Pro jednoduché aplikace, kde je třeba pouze vizuální odečet tlaku a peaku, využívají ADT 680. Pro aplikace, kde je třeba naměřené hodnoty implementovat do řídícího systému, využívají především Additel 685, který nabízí analogovou i digitální komunikaci. To zajišťuje bezpečnost vodovodního systému a jeho správnou funkčnost.

  logo výrobce Additel

  Additel specialista

  Související produkty

  Kategorie přiřazené k aplikaci

  Pokud chcete vědět víc o tématu měření tlaku vody ve vodovodních systémech a nádržích, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás

  Additel specialista

  Kam dál? Podívejte se na další aplikace z odvětví vodohospodářství nebo na přehled všech odvětví.

  Novinky