Měření tlaku plynu v bioreaktoru

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Bioprocesy a bioreaktory

  Bioprocesy jsou procesy používané k produkci látek z biologických zdrojů, jako jsou rostliny nebo mikroorganismy. Tyto procesy se často používají v farmaceutickém průmyslu, potravinářství nebo pro výrobu biopaliv.

  Měření tlaku plynu v bioreaktoru

  Bioreaktor

  Měření tlaku v bioreaktoru je důležitým procesem, který umožňuje monitorovat stav kultivace mikroorganismů a zajišťuje optimální podmínky pro růst buněk. Tlak v bioreaktoru se může lišit v závislosti na typu kultivace, objemu a typu bioreaktoru, ale obecně je nutné tlak udržovat na konstantní úrovni, aby byl zajištěn optimální průběh kultivace. Pro měření tlaku v bioreaktoru se používají různé senzory, jako jsou například přesné referenční tlakoměry Additel, nebo Bronkhorst EL-PRESS, který umí tlak i regulovat (otevřít ventil pro snížení tlaku). Tyto senzory jsou umístěny přímo v bioreaktoru a umožňují neustálé monitorování tlaku v reálném čase.

  Další důležitou součástí měření tlaku v bioreaktoru je správná kalibrace senzorů. Kalibrace senzorů je proces, kterým se zajišťuje, že senzory přesně měří tlak a jsou v souladu s referenčními hodnotami. Pro kalibraci senzorů se používají buď laboratorní kalibrátory Fluke, nebo přenosné automatizované kalibrátory Additel řady ADT760 a ADT761A. Kalibrace senzorů musí být prováděna pravidelně, aby byla zajištěna přesnost měření tlaku v bioreaktoru. Správná kalibrace senzorů umožňuje přesnější monitorování tlaku v bioreaktoru a výsledně vede k lepšímu řízení procesu kultivace mikroorganismů.

  Jak měřit a regulovat tlak plynu?

  Měření teploty, vlhkosti CO2, H2O2 v bioreaktorech

  bioreaktor

  Přesnost a opakovatelnost různých chemických reakcí není závislá jen na množství a koncentrací daných látek, ale též i na zajištění optimálních enviromentálních požadavků, které v reaktoru panují.

  Společnost Vaisala nabízí různé typy senzorů na měření teploty, vlhkosti, rosného bodu či koncentrací CO2 spolehlivé zajištění opakovatelnosti daných reakcí. Současně s tím nabízí i senzory koncentrací peroxidu vodíku (H2O2), který se používá při čištění reaktoru, tak aby se docílilo biologické čistoty reaktoru před počátkem výroby a zajistila se tak čistota výsledného produktu.

  Měření pro bioreaktory

  Výroba bioplynu/biometanu

  Výroba bioplynu

  Biometan dláždí cestu k zelenější budoucnosti a přechod na obnovitelné zdroje energie si oblíbily velké ekonomiky. Neefektivní výroba však může ekologický podnik postavit na hlavu. Ačkoli část metanu vždy unikne, zařízení MGP262 je vaším jediným nástrojem k minimalizaci nákladného a škodlivého úniku metanu. Zařízení MGP262 vám dává možnost řídit svůj proces a soustředit se na výrobu co nejlepšího biometanu.

  Vaisala vám umožní pozitivně ovlivnit životní prostředí i vaše finanční výsledky. Pokud chcete optimalizovat výrobu a zvýšit výnosy a kvalitu, společnost Vaisala nabízí odpovědi nové generace, které pomáhají umožnit skutečně cirkulární ekonomiku. Řada přístrojů Vaisala pro měření bioplynu je první, která je optická, certifikovaná podle ATEX a vyrobená pro práci za provozu, měření přímo na lince bez systémů pro odběr vzorků. Výhody jsou zřejmé - kompaktní rozměry, žádné pohyblivé části.

  Jak zefektivnit výrobu bioplynu?

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Bioreaktor

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.

  Co se kapalin týče, je třeba přesně dávkovat různé výživové složky, pufry a reagenty, které dohromady tvoří optimální prostředí pro mikroorganismy. To vytváří vysoké nároky na přístroj, který musí být kompatibilní s co nejširším množstvím kapalin. Ani jeden z těchto požadavků není pro vysoce přesné hmotnostní průtokoměry Bronkhorst problém.

  Jak dávkovat plyny v bioreaktoru?

  Další odvětví