Jiskrově bezpečný dávkovací regulátor, do panelu

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
  • Regulátory průtoku

    Robustní snadno použittelné a konfigurovatelné regulátory průtoku a dávky jsou ideální pro dávkování kapalin, pevných látek nebo komponent.

    Specialista kategorie regulátory průtoku


    Novinky