Měření výšky hladiny

Obtokové magnetické stavoznaky, přímé skleněné stavoznaky, plovákové limitní spínače a kontinuální snímače, závěsné spínače, magnetické spínače, signalizátory průtoku, elektrody a relé od světového lídra ve výrobě širokého spektra zařízení pro měření výšky hladiny společnosti KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik AG.

Stavoznaky

Stavoznaky

Stavoznaky jsou hladinoměry s magnetickým přenosem, nebo přímým zobrazením umožňující zobrazení výšky hladiny nebo mezihladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb. Doplnit je lze magnetickými spínači nebo snímači, které umožní dálkové snímání výšky hladiny.

Limitní spínače hladiny

Limitní spínače hladiny

Limitní spínače hladiny jsou plovákové hladinoměry, které umožňují monitorování výšky hladiny nebo mezihladiny v jedné nebo více úrovních. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb.

Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímače hladiny jsou plovákové hladinoměry, které pracují na odporovém nebo magnetostrikčním principu. Umožňují kontinuální měření výšky hladiny se snímáním na místě měření nebo s dálkovým přenosem. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Jsou vyráběny zakázkově a uzpůsobeny na míru Vašich potřeb.

Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment

Optické hladinové limitní spínače včetně vyhodnocovacích jednotek, závěsné plovákové spínače hladiny (tzv. hrušky), magnetické spínače a permanentní magenty, signalizátory průtoku (proudoznaky), tyčové limitní elektrody, převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.