Měření výšky hladiny

Měřidla a zařízení pro průmyslové kontinuální a limitní měření výšky hladiny (mezihladiny) kapalných a sypkých látek od firem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pro kapalná média jsou v nabídce zejména měřidla s plovákovým principem měření (obtokové magnetické stavoznaky, limitní snímače a spínače, závěsné spínače) a pro sypká média bezkontaktní měřidla s principem mikrovlnné závory. Uplatnění tato zařízení nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Většina z nich je vyráběna zakázkově a lze je tak uzpůsobit na míru Vašich potřeb.

Stavoznaky

Stavoznaky

Stavoznak je hladinoměr s magnetický přenosem, nebo přímým zobrazením umožňující zobrazení výšky hladiny nebo mezihladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje. Stavoznaky fungují na principu dvou spojených nádob a uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Limitní spínače hladiny

Limitní spínače hladiny

Limitní spínač hladiny je plovákový hladinoměr nebo bezkontaktní mikrovlnný spínač, který umožňuje monitorování výšky hladiny (mezihladiny) v jedné nebo více úrovních kapalných nebo sypkých látek. Dle typu lze limitní spínače montovat v horizontální nebo vertikální poloze. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímače hladiny

Kontinuální snímač hladiny je plovákový hladinoměr, které pracují na odporovém nebo magnetostrikčním principu. Kontinuální snímače hladiny umožňují kontinuální měření výšky hladiny se snímáním na místě měření (displej) nebo s dálkovým přenosem proudovou smyčkou 4 - 20 mA (včetně protokolů HART®, PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus). Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment

Doplňkový sortiment výrobce KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnuje další měřidla a příslušenství pro měření výšky hladiny a určení polohy. Naleznete v něm optické hladinové limitní spínače včetně vyhodnocovacích jednotek (měření nezávislé na fyzikálních vlastnostech kapalin), závěsné plovákové spínače hladiny (tzv. hrušky), vhodné pro měření hladiny znečištěných a odpadních vod, magnetické spínače včetně permanentních magnetů pro monitorování a snímání polohy pohyblivých součástí, tyčové limitní elektrody, převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.

Katalog KSR Kuebler
ke stažení v PDF

Katalog KSR Kuebler ve formátu PDF