Magnetický spínač MSA

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Měření výšky hladiny

  Měřidla a zařízení pro průmyslové kontinuální a limitní měření výšky hladiny (mezihladiny) kapalných a sypkých látek od firem KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH a Mütec Instruments GmbH. Pro kapalná média jsou v nabídce zejména měřidla s plovákovým principem měření (obtokové magnetické stavoznaky, limitní snímače a spínače, závěsné spínače) a pro sypká média bezkontaktní měřidla s principem mikrovlnné závory. Uplatnění tato zařízení nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX). Většina z nich je vyráběna zakázkově a lze je tak uzpůsobit na míru Vašich potřeb.

  Specialista kategorie měření výšky hladiny

  Stavoznaky

  Stavoznaky

  Stavoznak je hladinoměr s magnetický přenosem, nebo přímým zobrazením umožňující zobrazení výšky hladiny nebo mezihladiny v místě měření bez potřeby napájecího zdroje. Stavoznaky fungují na principu dvou spojených nádob a uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

  Hladinové spínače

  Hladinové spínače

  Hladinový spínač je plovákový limitní hladinoměr nebo bezkontaktní mikrovlnný spínač, který umožňuje monitorování výšky hladiny (mezihladiny) v jedné nebo více úrovních kapalných nebo sypkých látek. Dle typu lze limitní spínače montovat v horizontální nebo vertikální poloze. Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii, na silech, násypkách a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

  Snímače hladiny

  Snímače hladiny

  Snímač hladiny je plovákový kontinuální hladinoměr pro spojité měření, který pracuje na odporovém nebo magnetostrikčním principu. Snímače hladiny umožňují kontinuální (spojité) měření výšky hladiny se snímáním na místě měření (displej) nebo s dálkovým přenosem proudovou smyčkou 4 - 20 mA (včetně protokolů HART®, PROFIBUS® PA a FOUNDATION™ Fieldbus). Uplatnění nacházejí u aplikací v chemickém, petrochemickém a energetickém průmyslu, ve vodohospodářství, farmacii a prostorech s nebezpečím výbuchu (ATEX).

  Příslušenství pro hladinoměry

  Příslušenství pro hladinoměry

  Příslušenství a doplňkový sortiment výrobce KSR KUEBLER Niveau-Messtechnik GmbH zahrnuje další měřidla a zařízení pro měření výšky hladiny a určení polohy. Naleznete v něm magnetické spínače včetně ovládacích permanentních magnetů pro monitorování a snímání polohy pohyblivých součástí, náhradní díly nebo převodníky signálů, jiskrově bezpečné oddělovače a ochranná relé.

  Katalog KSR Kuebler
  ke stažení v PDF

  Katalog KSR Kuebler ve formátu PDF