Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Jak správně určit spínaný bod plovákového limitního spínače?

  Základním předpokladem pro správnou specifikaci a výrobu vertikálního plovákového limitního spínače dle požadavků je to, že zákazník i výrobce mají jednotnou referenční podmínku. Plovákové limitní spínače jsou specifikovány s následujícími parametry:

  • instalace shora (procesní připojení nad plovákem)
  • dimenzování rozměrů od těsnicí hrany dolů
  • prázdná nádrž – stav, kdy je plovák je v klidové poloze na omezovacím prvku
  • typ kontaktu – vždy se posuzuje při stoupání hladiny (pohyb plováku vzhůru)
  • parametry média (teplota, tlak a hustota)

  Funkce kontaktu plovákového spínače

  Pro specifikaci plovákového spínače lze definovat tři typy kontaktů / spínací funkce:

  • spínací kontakt = v klidu rozpojeno / SPST (NO)FLS Limitní spínač hladiny

  – jednopólový kontakt
  – kontakt sepne při zvýšení hladiny
  – kontakt se rozepne, když hladina opět poklesne

  • rozpínací kontakt = v klidu sepnuto / SPST (NC)

  – jednopólový kontakt
  – kontakt se rozepne při zvýšení hladiny
  – kontakt sepne při opětovném poklesu hladiny

  • přepínací kontakt / SPDT (CO)

  – jednopólový 3-vodičový kontakt poskytuje dva výstupní obvody, které lze dle potřeby připojit
  – jeden výstup se sepne při zvýšení hladiny / otevře při poklesu hladiny
  – druhý výstup se rozepne při zvýšení hladiny / sepne při poklesu hladiny

  Spínač FLS - spínací kontakt (NO)

  Spínač FLS - rozpínací kontakt (NC)

  Spínač FLS - přepínací kontakt (CO)

  Specifikace spínacího bodu

   

  Specifikace spínacího bodu

  Příklad správné specifikace spínacího bodu vertikálního plovákového limitního spínače:

  • poloha spínacího bodu 150 mm (od těsnicí hrany k požadované spínací úrovni)
  • funkce kontaktu – spínací kontakt (NO)
  • délka vodicí trubice 200 mm (od těsnicí hrany ke konci trubky)

  Délka vodicí trubky „L“ musí být vždy větší než vzdálenost mezi spínacími body od procesního připojení tak, aby plovák mohl zaujmout klidovou polohu, ve které spínací výstup ještě není sepnut (viz nákres). Z klidové polohy stoupá plovák s rostoucí úrovní hladiny a spíná požadovanou funkci (např. NO) na definované úrovni (poloha spínacího bodu).

  Délka vodicí trubky je definována nejnižším spínacím bodem + mrtvým pásmem „T“. V závislosti na velikosti zvoleného plováku je mrtvé pásmo obvykle mezi 25 a 50 mm a je také definováno v katalogovém listu výrobce.

  Tip odborníka: Závislost na hustotě a hystereze spínacího bodu

  Plovák jako zavěšené duté těleso je ovlivněn hustotou média. U médií s velmi nízkou hustotou (např. lehké oleje) se plovák ponoří hlouběji do média než do referenčního média (voda) o hustotě 1 g/cm³. Toto hlubší ponoření plováku bude mít za následek malou odchylku polohy spínacího bodu o několik milimetrů.

  V neposlední řadě hystereze jazýčkového kontaktu způsobí, že resetovací bod plovákového spínače bude několik milimetrů pod spínacím bodem (cca 3 až 5 mm).

  FLS čerpadlo
  FLS čerpadlo maximální stav

  Využití limitního spínače FLS pro ovládání čerpadla při plnění nádrže (MIN-MAX hladina)

  Poznámka

  KSR Kuebler jako přední výrobce plovákových měřicích technologických řešení má širokou škálu variant, které splňují všechny vaše požadavky specifické pro danou aplikaci. Nabídku plovákových spínačů KSR Kuebler najdete na našich webových stránkách. Technický specialista vám rád poradí s výběrem vhodného řešení produktu a specifikací spínacích bodů.

  Autor článku: Petr Nečas - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Hladinové spínače, Měření výšky hladiny, Měřicí technika), nebo si prohlédnout relevantní produkt (Vertikální hladinový spínač FLS). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce KSR Kuebler.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.