Jak vybrat průtokoměr?

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Jak vybrat průtokoměr?

  průtokoměry BronkhorstTrh s průtokoměry je velice pestrý, lze vybírat z široké nabídky zařízení měřících pomocí různých principů. Které je ovšem to správné? Odpověď je velmi individuální, velice záleží jak na médiu, které chceme měřit, tak na podmínkách, za jakých bude měření probíhat. Tento článek se zaměřuje na důležité prvky, které jsou součástí výběru průtokoměru i s ohledem na rozdíl mezi měřením objemovým a hmotnostním.

  Cena a funkce

  Nejběžnější kritérium pro výběr průtokoměru bude pravděpodobně jeho cena. Za ní následují funkce, v našem případě přesnost, opakovatelnost a podobně. Řídit se ovšem primárně cenou a za každou cenu se snažit ušetřit se může ve výsledku naopak prodražit. Při pořízení levnějšího zařízení totiž může dojít v lepším případě k nepřesnostem v měření nebo opakování, což způsobí plýtvání materiálem. V horším případě se průtokoměr vůbec nemusí hodit do vašeho provozu a nakonec budete muset stejně pořídit dražší, který vám sedí na míru.

  Coriolisovy hmotnostní průtokoměry

  mini CORI-FLOW s regulačním ventilem

  mini CORI-FLOW s regulačním ventilem

  Pokud potřebuje průtokoměr častou údržbu, což v praxi znamená zastavit provoz, průtokoměr vyjmout a odeslat na servis, popřípadě kalibraci. Stává se z něj velmi drahý prvek, který brzdí celý proces. Častá údržba navíc prvotně ušetřené náklady rychle smaže. Proto může být výhodnější si připlatit a pořídit přístroj s minimální údržbou. Pořizovací náklady na průtokoměry s Coriolosovým senzorem jsou vyšší než u většiny ostatních, hlavně kvůli principu jeho měření, ale dlouhodobá stabilita, všestrannost a nízké nároky na údržbu z něj dělají velice dobrou volbu pro měření a regulaci jak kapalin tak plynů.

  Ultrazvukové objemové průtokoměry

  "ES-FLOW

  Občas se stane, že se dříve zamítnutý přístroj může stát vhodným díky pokroku v technologii, kterou používá. Dobrým příkladem je ultrazvukový průtokoměr ES-FLOW. Dříve se musely inline průtokoměry s ultrazvukovým senzorem nechat při každé změně proudící kapaliny znovu nakalibrovat, navíc je nebylo možné použít v místech s vysokými hygienickými nároky. Dnes již byly tyto překážky odstraněny a ultrazvukové průtokoměry mají uplatnění i na těchto místech.

  Objemové nebo hmotnostní měření

  Dva nejjednodušší způsoby měření průtoku jsou objemové a hmotnostní. Průtokoměr tedy měří objem, který proteče nebo hmotnost. Tyto proměnné lze mezi sebou snadno přepočítat, pokud známe hustotu měřeného média. Zda použít objemový nebo hmotnostní průtokoměr záleží na typu aplikace, komponentech a důvodu měření.

  Rozdělení průtokoměrů

  Při výběru průtokoměru je třeba znát alespoň základní principy, na kterých průtokoměry pracují, aby nedošlo k nekompatibilitě s měřeným médiem. Například pokud si pořídíme elektromagnetický průtokoměr, musíme vědět, že je schopen měřit jen vodivé kapaliny, to v praxi znamená, že pokud budeme měřit průtok například kapalných uhlovodíků, průtokoměr nám bude ukazovat nulový průtok. Pojďme se podívat, které typy průtokoměrů se hodí ke kterým médiím.

  Vlastnosti média

  Je velice důležité znát vlastnosti měřeného média (tekutiny) pro určení správného průtoku, níže jsou uvedené nejdůležitější parametry:

  Typ média – kapalina, plyn, suspenze, pára

  Další vlastnosti: Hustota, Viskozita, Teplota, Tlak, Stav tekutiny (suspendované částice, cizí předměty, bubliny), Nečistoty, Konzistence proudění (konzistentní, přerušované, plné potrubí nebo jen z části), Rozsah proudění (minimální a maximální proudění), Korozivní vlastnosti tekutiny (korozivní tekutina může poškodit senzor, může být třeba použít odolnější materiál).

  Fyzikální vlastnosti

  Je také třeba znát fyzikální vlastnosti prostředí, kde bude průtokoměr umístěn, důležité vlastnosti pro zvážení jsou:

  • Konfigurace potrubí před a za průtokoměrem a délka rovného potrubí před a za senzorem.
  • Velikost potrubí. Některé průtokoměry mají problémy s měřením průtoku v potrubí malých rozměrů, jiné naopak nezvládají měřit příliš vysoký průtok.
  • Materiál, ze kterého je potrubí vyrobeno.
  • Okolní prostředí, jestli je stálé nebo proměnlivé.
  • Zda bude průtokoměr pracovat pod určitým úhlem, některé typy průtokoměrů jsou citlivé na provozní orientaci.

  Specifikace průtokoměru

  I specifikace je nutné zvážit při výběru průtokoměru.

  • Přesnost – Přirozeně je důležitým faktorem při výběru průtokoměru jeho přesnost. Zdá se být směšné ji vůbec zmiňovat, kdo by chtěl nepřesný průtokoměr, ale je třeba vzít v potaz, že různé průtokoměry mají různou přesnost a některé aplikace nemusejí vysokou přesnost vyžadovat.
  • Opakovatelnost – Opakovatelnost je počet (%) kolikrát dostanete stejný výsledek během stejného měření za stejných podmínek. Přesnost vyžaduje opakovatelnost, ale opakovatelnost nevyžaduje přesnost, pouze konzistenci. Tudíž lze říci, že opakovatelnost bývá důležitějším faktorem průtokoměru než přesnost.
  • Poměr rozsahu – Tím se rozumí rozsah, ve kterém je průtokoměr schopný přesně měřit. Nejlepší je vybírat průtokoměr s nejvyšším rozsahem pro vaši aplikaci, kdy nejsou ovlivněny ostatní faktory.
  • Hygienické požadavky – Průtokoměry pro potravinový, medicínský a farmaceutický průmysl mají speciální požadavky do sterilních prostředí.
  • ATEX – Pokud se provoz nachází v prostředí s nebezpečím výbuchu, je třeba pořídit jiskrově bezpečný průtokoměr.
  • Cena – Jak bylo řečeno již dříve, měla by zahrnovat náklady na instalaci, provoz i údržbu, včetně oprav.

  Závěr

  Jak vidíte, při výběru správného průtokoměru existuje velké množství proměnných, které mohou váš výběr ovlivnit, a to jsou zde vypsané pouze ty základní. Pro správný výběr průtokoměru tedy neváhejte a kontaktujte nás jak telefonicky nebo přes formulář, který naleznete níže.

   

   

  Autor článku: Jan Veleba - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Průtokoměry a regulátory průtoku kapalin, Průtokoměry a regulátory průtoku plynu, Měření a regulace průtoku, Měřicí technika), nebo si prohlédnout relevantní produkty (CORI-FLOW, Coriolisův hmotnostní průtokoměr, ES-FLOW, ultrazvukový průtokoměr). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce Bronkhorst.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.