EX-FLOW, hmotnostní průtokoměr do ATEX zóny 1

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • EX-FLOW, hmotnostní průtokoměr do ATEX zóny 1 EX-FLOW EX-PROTECTED MASS FLOW METERS / CONTROLLERS FOR GASES

  Určeno do prostředí s nebezpečím výbuchu - Ex Regulátor průtoku plynu EX-FLOW
  EX-FLOW hmotnostní průtokoměr do zóny 1Hmotnostní průtokoměr do ATEX zóny jedna s přírubamiRegulátor hmotnostního průtoku plynu do ATEX zóny 1

  Hmotnostní průtokoměr do ATEX zóny 1 nebo regulátor hmotnostního průtoku plynu pro prostředí s nebezpečím výbuchu se stabilním nastavením průtoku

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz
  • ikona parametru rozsahRozsah: 0,16–8 mln/min až 220–11.000 m3n/h
  • ikona parametru přesnostPřesnost: ± 1 % FS
  • ikona parametru opakovatelnostOpakovatelnost: < 0,2 % RD
  • ikona parametru tlakTlak: 40 | 100 | 200 | 400
  • ikona parametru materiálMateriál: Nerezová ocel 316L

  Termický hmotnostní průtokoměr do ATEX zóny 1 nebo regulátor hmotnostního průtoku EX-FLOW je odolné konstrukce navržené pro měření a regulaci do prostředí s nebezpečím výbuchu. Vnitřníní bezpečnost měřící hlavy je testována podle normy ATEX 95 směrnice 94/9/EC, prověřena pod číslem přezkoušení EC-typu: KEMA 01ATEX1172, ochrana II 2 G Ex ib IIC T4 Gb. Krytí prostoru elektroniky je podle klasifikace IP65.

  Řízení průtoku plynu

  Regulátor hmotnostního průtoku EX-FLOW obsahuje řídící ventil s jemnými a rychlými řídícími charakteristikami. Průtokoměr a ventil mohou být propojeny (přes oddělené vodiče) pro podporu napájení s galvanickou izolací, předzesilovačem, odčítacím systémem (umístěným v bezpečné zóně). Odčítací systém obsahuje řídící desku (PID) pro uzavření řídící smyčky. Ta funguje tak, že řídící ventil obdrží vstupní signál z řídící desky a neprodleně reaguje na jakýkoli rozdíl mezi výstupním signálem z průtokového senzoru a nastavenou hodnotou (setpoint).

  Bronkhorst High-Tech používá dva druhy cívek:

  Typ „XB“ = vnitřně bezpečná cívka, potřebuje bezpečnostní bariéru

  • ochrana II 1 G Ex ia IIC T6
  • ochrana II 1 D Ex ta IIIC T80°C

  Typ „XC“ = lisovaná cívka, bezpečnostní bariéra není třeba

  • ochrana II 2 G Ex eb IIC T4
  • ochrana II 2 D Ex tb IIIC T130°C

  Vlastnosti

  • Hmotnostní průtokoměr do ATEX Kat. 2, zóna 1
  • tlak až do 700 barů
  • odolná konstrukce (IP65)
  • možnost low-dp-flow verze do rozsahu 4 ln/min – 200 ln/min
  • do ATEX zóny 2 lze použít řadu IN-FLOW Select 

  Systémy pro odečet

  Bronkhorst vyvinul PS/odečtovou jednotku, která nabízí následující funkce:

  • indikace
  • kontroly
  • alarmy
  • počítadla
  • bezpečnostní bariéry
  • napájení s galvanickou izolací

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  Aplikace související s výrobcem Bronkhorst

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace plynu ve sklářství

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  ilustrační obrázek aplikace Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.


  Relevantní článek z blogu


  Novinky