Regulace průtoku plynů pro hutní pece

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  Běžně používáme zemní plyn (CH4) jako palivo a kyslík (O2) jako okysličovadlo. Potřebujeme oba tyto plyny dovést ke každému hořáku a hlavně zajistit jejich mísení ve správném poměru. Regulátory průtoku nám mohou pomoci dosáhnout vysoké výhřevnosti, redukce oxidů dusíku a automatizace. Trendem poslední doby je nahrazovat zemní plyn vodíkem vzhledem k čistším produktům hoření a redukci produkce oxidu uhličitého. S vodíkem si naše přístroje snadno také poradí.

  logo výrobce Bronkhorst

  Související produkty

  Kategorie přiřazené k aplikaci

  Pokud chcete vědět víc o tématu regulace průtoku plynů pro hutní pece, kontaktujte nás prosím. Kontaktujte nás
  Kam dál? Podívejte se na další aplikace z odvětví hutnictví a hornictví nebo na přehled všech odvětví.