Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Elektronické snímače a regulátory tlaku Bronkhorst

  Snímač tlaku P-506CV pro měření rozdílu tlaků

  Snímač tlaku P-506CV pro měření rozdílu tlaků – obr. 1

  Nizozemská firma Bronkhorst High-Tech BV je známa především jako výrobce přesných a spolehlivých hmotnostních průtokoměrů pro plyny a kapaliny. Poněkud méně známé jsou její elektronické snímače tlaku a regulátory. Bronkhorst High-Tech nabízí sestavy, kde je každý elektronický snímač tlaku nebo regulátor vyroben podle specifikací zákazníka a podle podmínek použití; provedení může být laboratorní nebo do průmyslového prostředí, do podmínek se zvýšenou prašností, vlhkostí nebo s nebezpečím výbuchu.

  Snímače řady EL-PRESS od firmy Bronkhorst jsou vybaveny membránovým piezoelektrickým senzorem tlaku a navazujícím digitálním převodníkem; mají velkou přesnost, stabilitu měření a spolehlivost. Kromě standardního sériového rozhraní RS-232 má uživatel k dispozici vždy jeden ze čtyř klasických analogových signálů. Volitelné je rovněž sběrnicové rozhraní: DeviceNet, Profibus-DP, Modbus RTU nebo Flowbus – proprietární sběrnice navržená firmou Bronkhorst pro její hmotnostní průtokoměry, která umožňuje společné řízení všech připojených průtokoměrů, tlakoměrů a regulátorů tlaku tohoto výrobce (až do jednoho sta přístrojů). Výrobce dodává pro sběrnici Flowbus veškeré potřebné hardwarové prvky; softwarové moduly jsou dodávány zdarma a zajišťují bezproblémové připojení přístrojů od nejzákladnější programovací úrovně až po úroveň klientské aplikace vytvořené pod Windows s využitím serveru Flow-DDE nebo v jiných inženýrských prostředích (LabVIEW, ControlWeb apod.).
  Regulátor tlaku P-602CV s integrovaným přímo ovládaným ventilem - snímače a regulátory tlaku

  Regulátor tlaku P-602CV s integrovaným přímo ovládaným ventilem – obr. 2

  Regulační proporcionální elektromagneticky ovládaný ventil může být podle potřeb dané úlohy integrován jako nedílná součást snímače tlaku – potom se o celku hovoří jako o elektronickém regulátoru tlaku (EPC) – nebo může být připojen jako samostatný ventil. K dispozici jsou různé řady regulačních ventilů: od nejjednodušších přímo ovládaných ventilů přes dvoustupňové tzv. pilotně ovládané ventily s vyšším koeficientem průtoku Kv až po speciální ventily pro vysoké tlaky (ventily Vary-P, použitelné až do rozdílu tlaků 40 MPa), popř. ventily s kovovým vlnovcem pro účinnou kompenzaci rozdílu tlaků na ventilu.

  Snímače a regulátory tlaku se uplatňují při výrobě polovodičových součástek, stabilizaci tlaku v reaktorech, v plynové chromatografii, při výrobě tenkých polovodičových vrstev chemickou depozicí par za přítomnosti organokovových sloučenin (technologie MOCVD) apod.
  Snímače a regulátory EL-PRESS jsou dodávány v těchto provedeních:
  • snímač P-502C pro měření tlaku (na obr. 3 je v sestavě s externím regulačním ventilem),
  • diferenční snímač P-506C pro měření rozdílu tlaků (obr. 1),
  • regulátor P-602C se snímačem tlaku nebo snímačem rozdílu tlaků umístěným ve zpětné vazbě regulátoru (tzv. dopředný regulátor; obr. 2),
  • regulátor P-702C se snímačem umístěným před regulačním ventilem (tzv. zpětný regulátor).
  Snímač tlaku P-502CV s externím ventilem P-004AC - Bronkhorst EL-PRESS - snímače a regulátor tlaku

  Snímač tlaku P-502CV s externím ventilem P-004AC – obr. 3

   

  Snímače s elastomerovým těsněním
  P-502C (absolutní nebo relativní tlak) min. 0,2 až 10 kPa max. 0,128 až 6,4 MPa
  P-512C (absolutní nebo relativní tlak) max. 0,2 až 10 MPa
  P-522C (absolutní nebo relativní tlak) max. 0,4 až 20 MPa
  P-532C (absolutní nebo relativní tlak) max. 0,8 až 40 MPa
  P-506C (rozdíl tlaků) min. 0,2 až 10 kPa max. 0,03 až 1,5 MPa
  Snímače s těsněním kov na kov
  P-502CM (absolutní nebo relativní tlak) min. 0,7 až 35 kPa max. 0,128 až 6,4 MPa
  Regulátory s elastomerovým těsněním
  P-602CV (dopředný regulátor) min. 0,5 až 10 kPa max. 0,32 až 6,4 MPa
  P-612CV (dopředný regulátor) max. 0,5 až 10 MPa
  P-702CV (zpětný regulátor) min. 2 až 10 kPa max. 1,28 až 6,4 MPa
  P-712CV (zpětný regulátor) max. 2 až 10 MPa
  Regulátory s těsněním kov na kov
  P-602CM (dopředný regulátor) min. 1,75 až 35 kPa max. 0,32 až 6,4 MPa
  P-702CM (zpětný regulátor) min. 7 až 35 kPa max. 1,28 až 6,4 MPa

  Typické příklady použití

  Regulace tlaku v kombinaci s měřením průtoku

  Regulace tlaku v kombinaci s měřením průtoku – obr. 4

  Uspořádání podle obr. 4 se používá pro stabilizaci tlaku plynu v hořáku, a tím ke stabilizaci teploty. Kombinuje měření průtoku s regulací tlaku.

  05 Regulace tlaku v plynovém chromatografu

  Regulace tlaku v plynovém chromatografu – obr. 5

  Na obr. 5 je regulace tlaku v plynovém chromatografu. V plynové chromatografii umožňuje regulace tlaku před chromatografem uživateli zvolit požadovaný tlakový profil pro analýzu zkoumané látky; tlak je velmi přesně udržován na konstantní hodnotě i při velmi malých hodnotách průtoků.
  Zpětná stabilizace tlaku nezávislá na průtoku vstupujících plynů

  Zpětná stabilizace tlaku nezávislá na průtoku vstupujících plynů – obr. 6

  Zpětná stabilizace tlaku nezávislá na průtoku vstupujících plynů je znázorněna na obr. 6. Složení směsi plynů je řízeno dvěma hmotnostními průtokoměry; v reaktoru je testován účinek katalyzátoru, přičemž tlak je stabilizován nezávisle na celkovém průtoku a složení směsi vstupujících plynů.
  Stabilizace tlaku v reaktoru řízením průtoku vstupujícího plynu

  07-Stabilizace tlaku v reaktoru řízením průtoku vstupujícího plynu – obr. 7

  Odlišná situace je na obr. 7, kde je tlak stabilizován v reaktoru řízením průtoku vstupujícího plynu. Regulační ventil hmotnostního průtokoměru tvoří uzavřený regulační obvod systému se snímačem tlaku P-502C ve zpětné vazbě – hmotnostní průtokoměr F-201CV měří a reguluje požadovaný průtok pro udržení nastaveného tlaku. Odporový dělič napětí umožňuje uživateli nastavit optimální podíl tlaku a průtoku pro zvýšení stability regulačního obvodu a bezpečnostní omezení maxima průtoku.
  Odpařovací systém (vaporizér) CEM se stabilizací tlaku směsi par v reaktoru pomocí zpětného regulátoru P-702CV - snímače a regulátory tlaku

  Odpařovací systém (vaporizér) CEM se stabilizací tlaku směsi par v reaktoru pomocí zpětného regulátoru P-702CV – obr. 8

  Na obr. 8 je sestava vaporizéru (odpařovacího systému) CEM pro vytvoření definované koncentrace par zvolené kapaliny (zde vody) v nosném plynu (dusíku). Tlak směsi par v reaktoru za odpařovací komorou je stabilizován pomocí zpětného regulátoru tlaku P-702CV; regulátor tlaku, oba průtokoměry pro dávkování vody a nosného plynu a rovněž teplota odpařovací komory se nastavují z PC pomocí komunikačního rozhraní Flowbus.
  Autor článku: Martin Niederle - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Elektronické tlakoměry a regulátory tlaku, Měření a regulace tlaku), nebo si prohlédnout relevantní produkt (EL-PRESS, elektronické tlakoměry a regulátory tlaku). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce Bronkhorst.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.


  Novinky