Dávkování kapalného oxidu uhličitého při extruzi polystyrenové pěny

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • Dávkování kapalného oxidu uhličitého při extruzi polystyrenové pěny

  Extruze (vytlačovaní) je efektivní technika při výrobě plastových výlisků konstantních tvarů. Podstata této techniky je prostá: zahřát požadovaný materiál na určitou teplotu a protlačit ho do formy.

  Sestava průtokoměru Cori-Flow a regulačního ventilu RCV od firmy Badger Meter, jako celek dodávaná firmou Bronkhorst, je určena pro přesné dávkování nadouvadel při výrobě pěněných plastových výlisků

  Sestava průtokoměru Cori-Flow a regulačního ventilu RCV od firmy Badger Meter, jako celek dodávaná firmou Bronkhorst, je určena pro přesné dávkování nadouvadel při výrobě pěněných plastových výlisků – obr. 1

  Extruzí hustých polymerů se docílí výsledného produktu s velkou hustotou. Začlenění nadouvadel do procesu má za následek větší porozitu výsledného produktu a menší hustotu, což je v některých případech využíváno pro výborné akustické nebo termoizolační vlastnosti pěněných plastů. Jedním z nadouvadel, která se při těchto procesech používají, je nehořlavý, netoxický a relativně levný kapalný oxid uhličitý.

  Základem pro dosažení rovnoměrné struktury polystyrenové pěny je přesné dávkování oxidu uhličitého i při kolísavém tlaku na výstupu vytlačovacího lisu. Extruze by měla být kontinuální a stabilní. Pro dávkování CO2 lze použít klasický jehlový ventil, ale stabilita tohoto dávkování je malá a často vede k nucenému přerušení výroby, které je finančně nákladné a časově náročné. Nizozemský výrobce Bronkhorst nabízí moderní řešení, které tomu předchází a které zaručuje stabilní proces extruze. Tímto řešením je Coriolisův průtokoměr z řady mini CORI-FLOW v kombinaci s ventilem RCV 807 německého výrobce Badger Meter (obr. 1). Průtokoměry mini Cori-Flow mají přímo v desce elektroniky integrovaný PID regulátor, který umožňuje řídit dávkovací čerpadlo nebo ventil. Propojením tohoto průtokoměru s regulačním ventilem tedy vznikne přesný regulátor průtoku.

  Uvedený systém umí dávkovat kapalný oxid uhličitý, který je stlačený na více než 5 MPa, do vytlačovacího lisu v nastavitelných dávkách od 4 do 50 g, a to nezávisle na tlaku v lisu. Ventil je zpravidla zapojen za průtokoměrem po směru proudu média. Kapalný oxid uhličitý následkem změny tlaku při přiblížení k lisu změní skupenství na plynné. Při této přeměně dochází k poklesu teploty, který by těsnicí O-kroužky z běžně používaných materiálů nevydržely. K těsnění ventilu RCV v této sestavě se tedy používá teflon. Ventil RCV 807 od firmy Badger Meter je pro tuto úlohu vhodný zejména proto, že dokáže regulovat průtok oxidu uhličitého v kapalném i plynném skupenství.

  Zapojení sestavy průtokoměru s regulačním ventilem na plastikářském stroji, Robot obsluhující plastikářský stroj

  Zapojení sestavy průtokoměru s regulačním ventilem na plastikářském stroji, Robot obsluhující plastikářský stroj

  Použití systému složeného z průtokoměru mini Cori-Flow a regulačního ventilu RCV od firmy Badger Meter umožňuje výrobci dílů z pěněného polystyrenu nepřetržitou výrobu po dobu několika měsíců. Počet nucených přerušení výroby se tedy použitím tohoto systému, který jako komplet dodává firma Bronkhorst, rapidně snižuje. Stejný systém lze použít např. i při výrobě pěněného polyuretanu nebo PVC.

  Autor článku: Martin Niederle - D-Ex Instruments, s.r.o.

  Kam dál?

  Můžete si přečíst související článek Měření nejmenších průtoků Coriolisovou metodou, nebo se podívat na naše další články, případně si projít kategorie související s tímto článkem (Průtokoměry a regulátory průtoku plynu, Měření a regulace průtoku), nebo si prohlédnout relevantní produkty (CORI-FLOW, Coriolisův hmotnostní průtokoměr, mini CORI-FLOW ML120, Coriolis pro nejmenší průtoky, mini CORI-FLOW, Coriolisův hmotnostní průtokoměr). Bližší informace a výpis všech výrobků najdete na stránkách výrobce Bronkhorst.

  Pokud budete potřebovat více informací, nebo byste nám rádi něco sdělili, neváhejte kontaktovat přímo našeho specialistu, ať už přes formulář, nebo emailem.