LIQUI-FLOW, termický kapalinový průtokoměr

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • LIQUI-FLOW, termický kapalinový průtokoměr

  Liqui-Flow s regulačním ventilem
  termický kapalinový průtokoměrliqui-flow l23 s přímo ovládaným zubovým čerpadlemtermický kapalinový průtokoměrtermický kapalinový průtokoměr Liqui-Flow

  Termický kapalinový průtokoměr nebo regulátor hmotnostního průtoku pro kapaliny. Možnost propojení s regulačním ventilem nebo čerpadlem

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz

  Termický kapalinový průtokoměr Liqui-Flow jsou přesné hmotnostní průtokoměry pracující na teplotním principu přímou metodou (bez bypassu). Jsou dostupné v laboratorním provedení s krytím IP 40 nebo odolném, průmyslovém provedení s krytím IP 65. Přístroje mají volitelnou analogovou komunikaci + digitální RS 232 v základním provedení. Volitelně jsou k dostání se sběrnicovým rozhraním (Profibus, Profinet, Modbus, Flowbus, Devicenet, Ethercat). K dostání také s přímo řízeným zubovým čerpadlem nebo regulačním ventilem pro dávkování nebo stabilní nastavení průtoku.

  Možnost měření v různých rozsazích od 1,5…75 mg/h do 0,4…20 kg/h (ekv. vody).

  Provozní tlak do 100 bar (g).

  Přesnost: od ±1 % z plného rozsahu.

  Řízení průtoku

  Kontroly průtoku je dosaženo integrováním řídícího ventilu na tělo průtokoměru. Tento řídící ventil má článek pro vyloučení vzduchu nebo plynu při spuštění. Elektronické řídící funkce jsou standardní součástí zařízení.

  Vlastnosti

  • rychlost a přesnost měření
  • bez pohyblivých částí
  • přímé měření (bez bypassu)
  • vhodné pro kapaliny s nízkým bodem varu
  • možnost připojení bez ohledu na polohu
  • velice malý vnitřní objem
  • v kombinaci s řídícím ventilem nepřetržitá a stabilní regulace
  • analogový nebo digitální: RS232, Profibus-DP®, DeviceNet™, Modbus, PROFINET, EtherCAT® nebo FLOW-BUS
  • přesnější alternativou je řada mini CORI-FLOW pracující na Coriolisově principu

  Použití

  • výroba polovodičů
  • farmaceutický průmysl
  • potravinářský průmysl (příchutě, přísady)
  • biotechnický průmysl
  • analytické laboratoře
  • HPLC aplikace

  Aplikace související s výrobcem Bronkhorst

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace plynu ve sklářství

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  ilustrační obrázek aplikace Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.


  Relevantní články z blogu

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 5/5

   V pátém a posledním díle zjistíme, jak okolní podmínky ovlivňují regulaci průtoku. Zjistíme, co je dobré udělat, v procesu před zakoupení průtokoměru / regulátoru průtoku a co vše může průtok ovlivnit…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 3/5

   V první části naší série o nízkých průtocích jsme si řekli, co přesně jsou nízké a ultra nízké průtoky. V té druhé části jsme se podělili o rady a doporučení, jak optimalizovat váš systém s nízkým průtokem. V této části se zaměříme na případy, kdy používáme jako zdroj kapaliny tlakovou nádobu…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 2/5

   V této části se budeme věnovat optimalizaci a stabilizaci malých průtoků v systému, podělíme se o rady a doporučení, jaké rozměry jsou nejvhodnější, jaký materiál použít a které jsou nejlepší procedury…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 1/5

   Co mají mikro reaktory, výzkum katalyzátorů a dávkování odorantu společného? Všechny vyžadují manipulaci s nízkými průtoky. Ve světe regulace a měření průtoku rozlišujeme mezi nízkými a vysokými průtoky. Bronkhorst je proslulý dodavatel zařízení specializujících se právě na nízké průtoky…


  Novinky