mini CORI-FLOW ML120, Coriolis pro nejmenší průtoky

logo D-Ex info@dex.cz | +420 541 423 211
 • mini CORI-FLOW ML120, Coriolis pro nejmenší průtoky

  Coriolis mini CORI-FLOW ML120
  Coriolis ML120 s EtherCat
  Coriolis ML120 s EtherCatCoriolis ML120 s EtherCat

  Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro měření nejmenších průtoků.
  Jedná se o nejmenší Coriolis, který je na trhu k dostání.

  Země původu - Země původu
  Země původu

  Bronkhorst specialisté

  Anton Piják | +420 775 757 216 | apijak@dex.cz

  ML 120 je kompaktní Coriolisův hmotnostní průtokoměr nebo regulátor hmotnostního průtoku pro měření nejmenších průtoků od holandského výrobce Bronkhorst.

  Tento Coriolis CORI-FLOW ML120 umožňuje měřit rozsahy průtoku od 50 mg/h do 200 g/h, což z něj v současnosti činí průtokoměr pro měření nejmenších průtoků Coriolisovou metodou na trhu.

  Komunikaci je možné, stejně jako u ostatních přístrojů Bronkhorst, zvolit v základním provedení analogovou nebo digitální RS232. Volitelně lze přístroj vybavit i digitální RS485 deskou s protokoly EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU/ASCII, Modbus TCP/IP, EtherNet/IP nebo FLOWBUS.

  Jako sekundární výstup lze v digitálním módu měřit i teplotu a hustotu média. Díky měření hustoty lze průtokoměr použít i pro objemové měření.

  Provozní tlak je do 100 bar (g).

  Teplota 0…+70 °C

  Kompaktní Coriolisův regulátor hmotnostního průtoku

  Regulátor obsahuje mikroprocesor umístěný na PCB desce se signální a sběrnicovou přeměnou a digitálním regulátorem pro přesné řízení hmotnostního průtoku. Ten ovládá integrovaný piezoelektrický regulační ventil. Průtokový regulátor potřebuje pouze (i méně než) dvě sekundy pro perfektní stabilizaci průtoku, což dělá z Coriolisova regulátoru ideální zařízení pro rychlé procesy s opakujícím se dávkováním a plněním například pro prekurzory, přísady, rozpouštědla, atd.

  Pro měření vyšších průtoků lze použít průtokoměry z řady mini CORI-FLOW

  Vlastnosti

  • přímé měření hmotnostního průtoku, nezávislé na vlastnostech protékaného média
  • rychlá reakce
  • vysoká přesnost měření
  • sekundární výstupy pro měření hustoty a teploty média
  • kompaktní design s velmi malým vnitřním objemem
  • snadná instalace

  „Multibus“

  Řada mini CORI-FLOW ML120 Coriolisových hmotnostních průtokoměrů a regulátorů je nabízena s analogovou a digitální komunikací RS232 v základním provedení, volitelně je možnoé přidat digitální RS485 desku s protokoly PROFIBUS DP, DeviceNet, Modbus RTU/ASCII, Profinet, EtherCAT® nebo FLOW-BUS.

  Použití

  • výroba polovodičů
  • technologie výroby solárních článků a FPD
  • potravinářský průmysl
  • zdravotnické, mikrochemické nebo analytické instalace
  • kalibračníe laboratoře

  El-Flow Select s displejem Bright


  Multifunkční display Bright

   

  brožura s technickými daty


  adaptár


  Síťový adaptér PiPS

   

  stručný manuál

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Dávkování CO2 pro kultivaci řas

  Oxid uhličitý (CO2) na sebe v posledních letech poutá mnoho pozornosti hlavně díky své vzrůstající koncentraci v atmosféře. Mnoho nových firem se nyní snaží vyvíjet metody záchytu, zpracování a použití CO2 tak, aby tento plyn fungoval jako udržitelný zdroj. Jednou z těchto metod je pěstování řas jako obnovitelné biomasy.

  Aplikace související s výrobcem Bronkhorst

  ilustrační obrázek aplikace Regulace plynu ve sklářství

  Regulace plynu ve sklářství

  Regulace průtoku plynu v hořácích patří mezi důležité aspekty výroby skla v sklářském průmyslu. Hořáky se používají při tepelném zpracování skla, například při tavbě surovin nebo při ohýbání skla do požadovaných tvarů. Regulace průtoku plynu v hořácích ovlivňuje teplotu a intenzitu plamene, což má vliv na velý proces tepelného zpracování skla.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  Regulace průtoku v MOCVD reaktorech

  MOCVD (Metalorganic Chemical Vapor Deposition, tedy depozice kovových organických plynů) je technologie, která se používá k výrobě polovodičových vrstev, jako jsou například LED diodové světla, solární články nebo elektronické součástky. MOCVD reaktory jsou zařízení, která slouží k tvorbě těchto vrstev pomocí chemické reakce plynů při vysokých teplotách.

  ilustrační obrázek aplikace Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Směšování kapalin a plynů pro palivové články

  Palivové články jsou zařízení, která využívají chemickou reakci k výrobě elektřiny a tepla, fungují na principu nepřímé reakce vodíku s kyslíkem. Jádrem palivového článku je membrána, na které dochází díky mísení plynného vodíku a kyslíku k produkci elektrické energie. Jde o velmi atraktivní způsob produkce elektřiny, protože jediný odpadní produkt je voda.

  ilustrační obrázek aplikace Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece

  Regulace průtoku plynů pro hutní pece je stěžejní pro řízení průběhu hutního procesu a dosažení jeho nejvyšší efektivity a zabránění zbytečné spotřebě plynu. Pro hutnictví je důležitým faktorem výhřevnost plamene, tu velmi ovlivňuje složení plynu, který spalujeme, současně jde také o co nejvyšší eliminaci produkce emisí a škodlivin.

  ilustrační obrázek aplikace Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Dávkování kapalin a plynů do bioreaktorů

  Ať už používáte bioreaktor k čemukoli od výroby inzulinu, přes bio-ethanol a další biopaliva, léčiva, komplexní organické molekuly, vitamíny, vakcíny, po barviva je třeba do něj přivádět, případně dávkovat kapalné i plynné složky. Přesnost a opakovatelnost tohoto dávkování je stěžejní, protože nesprávné poměry složek mohou mít velký vliv účinnost procesu. Pro správný chod bioprocesu je třeba do kultivačního média přivádět sterilní směs plynů, tedy bioreaktor plynovat. A't už potřebujete dávkovat sterilní vzduch, kyslík, dusík a oxid uhličitý, nebo jiný plyn.


  Relevantní články z blogu

  • Plyny v emisní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

   Emisní spektroskopie s indukčně vázaným plazmatem dále ICP-OES nachází široké využití napříč sektory, od analýz biologických a geologických vzorků, přes kontrolu znečištění životního prostředí až po průmyslové aplikace. Díky této technice lze analyzovat téměř všechny známé prvky s širokým rozsahem citlivosti, od jednotek ppb po stovky ppm. …

  • 5 nejběžnějších problémů při výběru průtokoměrů plynů nebo kapalin

   Ať už provádíme výzkum nebo se pohybujeme v některém průmyslovém odvětví, dříve či později se dostaneme do situace, kdy budeme potřebovat změřit nebo regulovat protékající plyn (případně kapalinu). Čeká nás tedy výběr přístroje, který musí splňovat parametry, které chceme měřit, to ovšem nemusí být tak přímočaré, jak se na první pohled může zdát…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 5/5

   V pátém a posledním díle zjistíme, jak okolní podmínky ovlivňují regulaci průtoku. Zjistíme, co je dobré udělat, v procesu před zakoupení průtokoměru / regulátoru průtoku a co vše může průtok ovlivnit…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 3/5

   V první části naší série o nízkých průtocích jsme si řekli, co přesně jsou nízké a ultra nízké průtoky. V té druhé části jsme se podělili o rady a doporučení, jak optimalizovat váš systém s nízkým průtokem. V této části se zaměříme na případy, kdy používáme jako zdroj kapaliny tlakovou nádobu…

  • Jak regulovat nízký průtok kapalin 2/5

   V této části se budeme věnovat optimalizaci a stabilizaci malých průtoků v systému, podělíme se o rady a doporučení, jaké rozměry jsou nejvhodnější, jaký materiál použít a které jsou nejlepší procedury…